Новини Архив 2004

17 юни 2004

Меморандум от ХІV национална конференция на Съюза на библиотечните и информационните работници “Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство”, Варна, 3-4 юни 2004

Съобщение на отдел Официални издания при НБКМ


16 юни 2004

Писма в подкрепа на инициативата за нов закон за библиотеките в България


9 юни 2004

Доклади от годишната конференция на СБИР, 3-4 юни, Варна


8 юни 2004

Стопанска академия "Д. А. Ценов" и Български информационен консорциум организират II семинар "Добри библиотечни практики" на тема "Промоция на бази данни - маркетинг и обучение".
Още за събитието
Заявка за регистрация


28 май 2004

Предварителна програма на XIV годишна конференция на СБИР


26 май 2004

Съобщение на отдел "Официални издания" на НБКМ

Информационният център към Делегацията на Европейската Комисия в България предоставя на Народната библиотека свои и чужди издания на български език по проблематиката на Европейския Съюз и интеграцията на България, предназначени за разпространение в библиотечната мрежа на страната. Вече няколко заглавия са попаднали в библиотеките по този начин. Отдел “Официални издания” към НБКМ, където се намират изданията, депозирани от Европейския Съюз, е посредникът между Информационния център и Народната библиотека.

Уважаеми колеги, от 14.05.2004 г. на ваше разположение е издаденият на български език в Люксембург “Проект на договор за създаване на Конституция за Европа”. За Ваше удобство изданието е разположено в отдел “Комплектуване”, където можете да си вземете екземпляри и да отбележите Вашата библиотека в списъка.

Тел. за контакти: 02/ 988 28 11, вътр. 270 – отдел “Комплектуване”;

02/ 988 28 11, вътр. 320,385; 946 18 45 – отдел “Официални издания”.


25 май 2004

Обява за работа - Американски университет, Благоевград

AUBG IS LOOKING TO EMPLOY
Library Director


FUNCTION: Responsible for the overall control of the University Library of the Blagoevgrad and Sofia campuses.

EDUCATION: Master's degree in Library Science from either an ALA accredited US library school or from a European library school.

EXPERIENCE/SKILLS NECESSARY: Significant experience in senior management positions in academic libraries. Knowledge of, and exposure to, contemporary applications of information technology in libraries e.g. library integrated systems, on-line information services, and technology-based modes of delivery and access. Evidence of effective personnel and resources management.

Excellent English language skills. Strong communication skills. Commitment to the Liberal learning mission of the university.

Please send applications (CV and letter of interest) to:

American University in Bulgaria
Human Resources Office
Pl. Georgi Izmirliev 1
2700 Blagoevgrad

or fax to: 073/885-571; E-mail address: Slava@aubg.bg
Deadline: June 20, 200421 май 2004
Колежът по библиотекознание и информационни технологии с нова страница в Интернет
http://kbd-bg.orgЧЕСТИТО!
ЧЕСТИТО!
ЧЕСТИТО!
на нашата колежка Яна Георгиева, докторант в катедра БИН на СУ, която на 8 май 2004 се венча за Мачей Калуба от Полша

Споделяме радостта на младото семейство и пожелаваме много любов, сплотеност и успехи в общия път на информационни специалисти

 
НА МНОГАЯ ЛЕТА!
 

13 май 2004

Предложение за учредяване на младежка секция към СБИР


11 май - професионален празник на библиотекарите

Уважаеми колеги,

Честит празник!

С непресъхващ ентусиазъм нека опазим съграденото от нас през десетилетията и го развием в крак с модерната технологична епоха. Със съзнание за изключителното място на професията ни в информационното общество нека се сплотим в търсенето на нови пътища за утвърждаване и модернизиране на нашите институти.
Днешната българска наука, култура и образование очакват много от нас. Ние го даваме с присъщия си алтруизъм, висок професионализъм и жажда за усъвършенстване.

Благодарим Ви, че защитавате престижа на професията неуморно всеки ден!

Управителният съвет на СБИР пожелава на цялата колегия крепко здраве, ежедневни творчески успехи и дълбоко удовлетворение в нашето древно, модерно и така благородно поприще!


За енциклопедията "Българска книга"

Специалността "Библиотечно-информационни науки" в СУ "Св. Климент Охридски"

Още за обучението на бакалавърската и магистърската степен на БИН


20 април 2004

Гласувайте за най-успешен български сайт за родители и деца, организиран от Асоциация Родители и ИК "Тара":
http://www.marti-online.com/konkurs.php


19 април 2004

Информация за кандидатстване за колективно членство и достъп на библиотеки до информационни ресурси:
Budapest Open Access Initiative - http://www.soros.org/openaccess/grants.shtml


3 февруари 2004

Уважаеми колеги,

На 27 януари т.г. на заседание на Комисията по култура към Народното събрание се обсъдиха основни проблеми на библиотеките. Обсъждането бе предизвикано по инициатива на УС на СБИР. Още през м. юли 2003 година, след среща на председателя на СБИР с проф. Стефан Данаилов, Управителният съвет депозира в комисията изложение "За необходимостта от неотложни мерки за решаване на основните проблеми на библиотеките в България". Членовене на Парламентарната комисия активно участваха в дискусията. Всички изразиха съпричастност към трудностите, които изпитват библиотеките и коментираха направените от СБИР предложения. Активно се включиха депутатите: Даринка Станчева, проф. Андрей Пантев, д-р Димитър Игнатов, Кина Андреева, Коста Цонев, Явор Милушев, Георги Панев. СБИР бе представен от Ваня Грашкина - председател, Ив. Янкова - зам.-председател и проф. Боряна Христова - директор на НБКМ. От Министерството на културата участие взеха А. Гинина, Цанка Бенчева и парламентарният секретар Б. Вардев.

В заключение Комисията подкрепи следните предложения, направени от УС на СБИР и препоръча МК да предприеме необходимите действия по тяхното изпълнение:
1. Да се създаде обществено-експертен съвет за библиотеките като съвещателен орган към министъра на културата, в изпълнение на изискванията на чл. 16 от Закона за закрила на културата.
2. В разработваната от МК Национална културна стратегия да се отдели специално място за стратегията на развитие на библиотеките.
3. Да се проведе специално заседание, на което да се обсъдят параметрите на евентуален Закон за библиотеките с участието на широко представителство на МК и професионалната общност.
4. Да бъде преразгледано 153 Постановление на МС за регионалните културни институти, като се предложи всички бивши окръжни библиотеки да получат статут на регионални културни институти.
5. Фонд "Култура" да обявява ежегодно специална сесия само за библиотечни проекти.

Считаме, че колегията може да се поздрави с постигнатото. За пръв път проблемите на библиотеките се обсъждат в Парламентарна комисия по културата. Приетите предложения определено ще изиграят положителна роля в решаването на част от проблемите ни. Ще продължим подготовката за дискуся върху Закон за библиотеките.

В. Грашкина


Обратно към Новини