Уважаеми колеги!

          Предлагаме на Вашето внимание сборника “Владимир Василев – критикът, редакторът, естетът”, посветен на една от най-знаменателните личности в българската литература – литературният критик, главният редактор на сп. “Златорог”и неумолимият естет Владимир Василев.
 Текстовете в сборника, в зависимост от своя характер, са структурирани в няколко рубрики: статии, спомени, литературен архив и писма.
Сборникът е снабден и с библиографско изследване, включващо публикациите на Владимир Василев и литературата за него. За улеснение при ползване от читателите е приложен и именен показалец.
            По стечение на обстоятелствата съставител и редактор на сборника,  е и директор на Университетска библиотека на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Затова освен като човек, служещ със слово на литературата, се обръщам към вас и като към колеги, които търсят и популяризират хубавата книга.
 
Цената на сборника е  9 лв. Поемаме за наша сметка експедирането на пратките. Готови сме с Ваше съдействие да направим представяне пред подходяща аудитория.
            За разходите ще получите необходимия отчетен документ – фактура.
 
            Можете да ни пишете на адрес
В. Търново, ул. Т. Търновски 2, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Университетска библиотека – за доц. Сава Василев, както и на e-mail sava_v@abv.bg, на e-mail на Университетска библиотека lib@uni-vt.bg. Телефони за връзка: сл. 062/ 316 09; 062/ 618 234; 062/ 618 246; 0998 300 657; 0889 617 610.
       
            Предварително ви благодаря за интереса!                      
Доц. д-р Сава Василев

Регионална библиотека "П. К. Яворов" организира на 16.03.2006 г. в Бургас представяне на сборника за Владимир Василев и именуване на Читалнята за хуманитарни науки на Читалня Владимир Василев, съвместна изява с доц. Сава Василев. Този сборник е резултат от проведената през 2004 г. Национална научна конференция за родения в Бургас литературен критик и редактор на сп. "Златорог" Владимир Василев, подготвена от библиотеката, и е издаден с финансовата подкрепа на Община - Бургас и Регионална библиотека.