НАЦИОНАЛНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

"КНИГИ НА МОЕТО ДЕТСТВО"


 

На 17 ноември 2006 г. официално бe открита Втората национална дарителска кампания “Книги на моето детство” на Българския Червен кръст и Coca-Cola. Тя се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Даниел Вълчев и с подкрепата на Съюза на библиотечните и информационните работници.

Целта на кампанията “Книги на моето детство” е да повиши читателската култура на децата, да стимулира техния интерес към книгите и да провокира по-голяма съпричастност в обществото към дарение на книги в полза на училища и библиотеки в страната.

Стартът на кампанията беше поставен с дарение на 4 000 нови детски книги от Компанията Coca-Cola в полза на СБИР. В дните до 31 декември нови книги ще се приемат в регионалните центрове на БЧК в цялата страна, в определени библиотеки и в големи търговски обекти. Кампанията ще обхване 28-те областни центъра в страната. Адресите на центровете могат да бъдат получени на телефон 0 800 12345 (на цената на един градски разговор от цялата страна, за абонати на БТК).

Дарените нови книги ще бъдат предоставени на нуждаещи се обществени библиотеки и училища в цялата страна, избрани от БЧК и Съюза на библиотечните и информационни работници. Всички дарители в кампанията ще получат гривни “Аз дарих книга!” и разделител за книга от доброволците на БЧК.