СПИСАНИЕ “БИБЛИОСФЕРА” НА ШЕСТ ГОДИНИ

 

http://lib.nbu.bg/html/bg_bibl_main.htm

Издаването на електронно списание "Библиосфера" е замислено в началото на 2001 г. с идеята да отразява не само дейността на библиотеката на Нов български университет, но и новости от библиотечната практика. Целите, които се опитваме да следваме, са свързани с популяризиране на библиотечно–информационните услуги, ресурси и представяне на различни позиции по актуални въпроси.


Вече шест години се поддържат рубриките:

Автори в списанието до сега са библиотекари, информационни и компютърни специалисти.

От месец май 2005 г. "Библиосфера" е достъпна чрез база данни Directory of Open Access Journal (DOAJ) и Elektronische Zeitschriftenbibliothek.
От библиотеката на Lund University, създатели на DOAJ увериха, че са одобрили нашето издание. То е първото българско списание достъпно чрез системата.

В Elektronische Zeitschriftenbibliothek приеха регистрация на кирилица за първи път. Въпреки че в момента списанието е само на български език в редакцията се получиха първите отзиви, което подсказва, че за да се развиваме добре и да бъдем четени и навън ще трябва да използваме език достъпен за повече хора. Поради тази причина ретроспективно ще бъдат нанесени анотации на английски език. Надявам се силно в един по-далечен етап да можем да представим списанието и с превод на английски език. Тези две събития показват, че работим в правилната посока, но не трябва да спираме до тук, а да продължим да се развиваме.

Гергана Мартинова
Гл. ред. “Библиосфера”