Колеги,

С нетърпение очаквам да се срещна с много от Вас и се надявам, че ще успеете да се присъедините към нас на организирания в София уъркшоп на ИФЛА по проблемите на междубиблиотечното заемане и да споделите идеи за това какво може да се направи за подобряване на междубиблиотечното заемане.

Време на провеждане: 7 ноември 2006 г., следобед
Място: Софийски университет (точното място ще бъде съобщено в най-скоро време – в зависимост от броя на регистриралите се за участие)
Такса: Няма такса правоучастие
Език: Осигурен е превод на и от български език
Формат: Презентации и дискусии
Теми: Ще говорим за технологии, работни процеси, политики и пр.

Предлагани теми за дискусия:

1. Проблеми, по които работи Секцията по Доставка на документи и споделяне на ресурси към ИФЛА (http://www.ifla.org/VII/s15/index.htm):
1a. Насоки за „Най-добри практики”
1b. Използване на ИФЛА - ваучерите
1c. Дейности на комитета
1d. Международно междубиблиотечно книгозаемане
2. Някои методи за управление на заявките за междубиблиотечно заемане
3. Възможности (включително техните слаби и силни страни) за осигуряване на копия на документи за нашите потребители. Как една библиотека може да обслужва най-ефективно потребителите си с копия на документи?
4. Възможности (включително техните слаби и силни страни) за осигуряване на нуждата от заемане на литература за нашите потребители. Как една библиотека най-ефективно може да осигурява заемането?
5. Каква национална и библиотечна политика може да повлияе най-силно междубиблиотечното заемане? Какво можем да направим в тази посока?

Вие можете да ми помогнете в подготовката за по-успешно протичане на уъркшопа, като ми изпратите по e-mail до 10 октомври 2006 г. следната информация:

1. Какви други проблеми, свързани с темата, Ви интересуват?
2. Какво работи наистина добре във вашата библиотека? (добри практики)
3. Какви са най-големите предизвикателства пред Вас при опитите Ви да удовлетворявате нуждите от междубиблиотечно заемане на Вашите потребители ?
4. Позната ли Ви е атлас-системата „Одисей”? Тя е подобна на Ariel®, но е безплатна и позволява да изпращате и получавате документи чрез Интернет. За повече информация, посетете уеб адрес:
http://www.atlas-sys.com/products/odyssey/
Бих искал да тествам качествата на продукта и как той функционира между САЩ и България. Моля Ви, пишете ми, ако искате да го тествате! Мога да ви изпратя някои безплатни копия на статии, които са Ви нужни.

Ще остана в София и след уършопа, за да участвам на международната конференция на Globenet „София 2006”. (http://slim.emporia.edu/globenet/Sofia2006/Index.htm)
Бих бил много щастлив да продължа обсъжданията по темата с всеки от Вас и през следващите уъркшопа дни до края на седмицата.

Това е първият по рода си уъркшоп на споменатата секция на ИФЛА. Това е една възможност за Вас да ни помогнете в разработването на програма, която би могла да се използва и в други страни. С нетърпение очаквам да работя с Вас, да разработим с Ваша помощ една успешна програма и да чуя Вашето мнение за това, какво можем да направим, за да я направим успешна и за друга страна.

Благодаря на моята колежка и приятелка Краси Ангелова за това, че ми съдейства да стигна до всички Вас.

Ако имате въпроси, моля не се притеснявайте да се свържете с мен!

С най-топли поздрави,

Ларс Леон

Lars Leon
Head of Access Services and Resource Sharing
University of Kansas Libraries
Lawrence, Kansas USA
lleon@ku.edu