На 26 март 2006 г.
почина

Вера Христова

Тренкова

 

Напусна ни колегата, професионалистът, приятелят, човекът, свързал живота си с нашата прекрасна професия.

Началният й старт беше в Методичния отдел на Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, след което продължи в Централна медицинска библиотека.

Дъщеря на известен учен и библиограф, Вера бе изключително мотивиран и подготвен специалист с изграден усет към новостите в библиотечната наука и с високи изисквания за модернизация на българските библиотеки. Като завеждащ методичен отдел и заместник-директор тя компетентно ръководеше мрежата на медицинските библиотеки.

Вера Тренкова беше един от инициаторите за създаването на професионално-творческата ни организация и два мандата беше член на Управителния съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници, където последователно и системно, с убеденост и достойнство защитаваше значимостта на нашата професия, работеше за издигането на нейния статус в обществото.

Всички, които я познаваха, ще съхранят в сърцата си нейната богата духовност, нейната усмивка, нейната човечност.

Поклон, дълбок поклон пред паметта й!

 

Управителен съвет на
Съюза на библиотечните и информационните работници