МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СОФИЯ 2006: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ДОСТЪП И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Уважаеми колеги,

От името на организационния комитет на конференцията се обръщаме към Вас с покана за участие в международната конференция „София 2006: Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство”, която ще се проведе между 8 и 10 ноември 2006 г. в хотел „Родина”, гр. София.

„София 2006” е част от поредица международни конференции, проведени в Канзас Сити, Канзас (1995), Варшава, Полша (1997), София, България (2000, 2002, 2004). Тези конференции са инициирани с цел изследване въздействието на глобализацията и промените върху библиотеки, информационна инфраструктура и общество.

„София 2006” за четвърти пореден път се организира от Департамента по библиотечен и информационен мениджмънт към Държавния университет Емпория, Канзас и Катедрата по библиотекознание, научна иформация и културна политика при Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

„София 2006” ще събере голям брой различни експерти в областта на библиотечно-информационните науки, информационната инфраструктура, технологиите, библиотечното международно сътрудничество и информационната политика.

Теми на тазгодишната конференция:
Библиотеки, музеи, архиви и информационни центрове
Дигитализация и достъп
Интелектуална собственост
Национални и международни информационни политики и проекти
Опазване на културното наследство
Национални библиотеки
Инициативи на националните асоциации
Образование по библиотечно-информационни науки
Сътрудничество и коопериране
Дигитални библиотеки

Повече информация за конференцията може да намерите на уебсайта й:
http://slim.emporia.edu/globenet/Sofia2006/Index.htm

Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията, трябва да подготвят резюме на български и английски език (максимален обем: 1 страница или 300 думи), което да изпратят по електронна поща на адрес: dimchev_uni@abv.bg

Организационният комитет ще разгледа предложенията и ще уведоми авторите на одобрените доклади.

Срок за представяне резюметата на докладите: 15 май 2006 г.


С уважение,

Проф. Херберт Ахлейтнер
Департамент по библиотечен и информационен мениджмънт
Държавния университет Емпория
Канзас, САЩ
e-mail: achleith@emporia.edu

Доц. д-р Александър Димчев
Декан на Философски факултет
Катедрата по библиотекознание, научна иформация и културна политика
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
e-mail: dimchev_uni@abv.bg

Проф. Хауърд Ф. МакГин
Декан на Университетската библиотека
Университет Сиътън Хол
e-mail: mcginnho@sho.edu