СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ /СБИР/
UNION OF LIBRARIANS AND INFORMATION SERVICES OFFICERS /ULISO/
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1000 София, пл. “Славейков” № 4, стая 609, тел. 987 07 34, 980 66 88 /264/, факс 987 07 34
1000 Sofia l. Slaveikov № 4, tel. /3592/ 987 07 34, fax /3592/ 987 07 34, E-mail: lib@lastbg.netУважаеми колеги,

През 2005 г. започна осъществяването на проекта “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки” на Съюза на библиотечните и информационни работници, финансиран от Британския съвет. Проектът има за своя мисия създаването на модел за информационно обслужване на хора с увреждания в българските библиотеки, базиран на електронната информация и на съвременните информационни технологии и съобразен с традициите, съвременното състояние на българските библиотеки и на водещия британски опит.

Важна задача по проекта е създаването на уеб сайт, който има графична и текстова версия http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/. Основната идея на този Интернет портал е да обедини собствените електронни ресурси и бази данни на български библиотеки и да ги предостави за ползване до всички читатели, а чрез подходящ формат и до незрящите потребители.

Обръщаме се към Вашата библиотека с покана да се включите със собствени електронни ресурси
във формат html, txt, doc в развитието на този ресурс в срок до 10 февруари 2006 г.

На 16 март от 12.00 ч. в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се състои пресконференция и представяне на проекта и неговия сайт.

Убедени сме, че това е един от начините за разширяване на ангажираността на българските библиотеки с обслужване на читателите с увреждания.

Благодарим Ви предварително за сътрудничеството и заповядайте на предстоящото събитие на 16 март 2006 г.!

За допълнителна информация:
тел. 9308 325
e-mail: public@libsu.uni-sofia.bg
Таня Тодорова – член на УС, координатор на проекта

Председател на СБИР:

(н.с. Ваня Грашкина)