МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОФИЯ 2006
„ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ДОСТЪП И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”
8 - 10 НОЕМВРИ 2006 Г.

http://slim.emporia.edu/globenet/Sofia2006/Index.htm

Под патронажа на Председателя на Народното събрание
г-н Георги Пирински

От 8 до 10 ноември 2006 г. в гр. София ще се проведе международната конференция „София 2006: Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство”.

„София 2006” е част от поредица международни форуми, проведени в Канзас Сити, Канзас (1995), Варшава, Полша (1997), София, България (2000, 2002, 2004). Тези конференции са инициирани с цел изследване въздействието на глобализацията и промените върху библиотеки, информационна инфраструктура и общество.

„София 2006” за четвърти пореден път се организира в Република България от Департамента по библиотечен и информационен мениджмънт към Държавния университет Емпория, Канзас, Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР).

„София 2006” ще събере голям брой различни експерти в областта на библиотечно-информационните науки, информационната инфраструктура, технологиите, библиотечното международно сътрудничество и информационната политика. До този момент заявки за участие са подали представители от около 30 страни: Албания, България, Босна и Херцеговина, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Индия, Испания, Иран, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Норвегия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Холандия, Хърватска, Чехия, Южноафриканската Република и др. Сред участниците в конференцията ще бъдат представители на престижни международни организации: IFLA, EUCLID, ALA и др.

Теми на конференцията „София 2006”:
- Библиотеки, музеи, архиви и информационни центрове
- Дигитализация и достъп
- Интелектуална собственост
- Национални и международни информационни политики и проекти
- Опазване на културното наследство
- Национални библиотеки
- Инициативи на националните асоциации
- Образование по библиотечно-информационни науки
- Сътрудничество и коопериране
- Дигитални библиотеки
http://slim.emporia.edu/globenet/Sofia2006/Index.htm

Основен докладчик на конференцията ще бъде проф. Майкъл Горман, Президент на Американската библиотечна асоциация. Той ще изнесе публична лекция на тема „Ролята на библиотеките за достъпа и опазването на културното наследство”.

От името на Организационния комитет на конференцията „София 2006” Ви отправяме най-учтиво покана да участвате в конференцията.
За отделните прояви в рамките на форума има различен режим за достъп за участие, който можете да видите в настоящото съобщение и да съобразите вашето участие и на ваши колеги от библиотеката или организацията. Официални покани ще бъдат изпратени до библиотеките допълнително.

I. К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство
ХОTЕЛ “РОДИНА”, 8 - 10 НОЕМВРИ 2006 Г.

Регистрация – хотел "Родина", 8 ноември, 9.00 - 10.00 ч.

1. Откриване на на конференцията
- 8 ноемри 2006 г. от 10.00 ч. в зала 1 на хотел “Родина”

- достъпът е само с покани, в които е посочено, че важат за откриването в зала 1.
- за справки:
СБИР – Красимира Папазова - тел. 987 0734
БИН - Мая Богданова - тел. 870 4236 и Александър Димчев - електронна поща: dimchev_uni@abv.bg
НБКМ – Анета Дончева – тел. 988 2811 – централа, електронна поща: aneta@nationallibrary.bg

2. Пленарни заседания – хотел “Родина” – зала 1 и зала „Марица”*
- 8 ноември, 11.00 - 17.00 ч.
- 9 ноември, 9.00 - 17.00 ч.
- 10 ноември, 9.00 - 13.00 ч.

* Осигурен е симултанен превод на български в зала 1.
- достъпът е с покани с определени квоти за всяка поканена библиотека или организация. Квотите ще бъдат посочени в поканите до библиотеките и организациите.
- за справки:
СБИР – Красимира Папазова - тел. 987 0734
БИН - Мая Богданова - тел. 870 4236 и Александър Димчев - електронна поща: dimchev_uni@abv.bg
НБКМ – Анета Дончева – тел. 988 2811 – централа, електронна поща: aneta@nationallibrary.bg

3. Изложба на информационни продукти, бази данни, литература от световноизвестни фирми и издателски къщи – хотел “Родина” – зала 2:
- 8 - 9 ноември, 9.00- 17.00 ч.; 10 ноември, 9.00 – 13.00 ч.

- достъпът е открит за всички, които желаят да посетят експозицията.

4. Публична лекция на проф. Майкъл Горман - Президент на Американската библиотечна асоциация, на тема „Ролята на библиотеките за достъпа и опазването на културното наследство”
- 8 ноември, 18.30 ч. - Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - Ректорат, бул. „Цар Освободител” № 15

- достъпът е открит за всички, които желаят да посетят лекцията.

5. Коктейл за участниците:
- 8 ноември - от 19.30 ч. - клуб-ресторант „Яйцето”, в същата сграда на Университета.
- достъпът е с покани

 

II. ДРУГИ ПРОЯВИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Работна среща по проблемите на опазването и реставрацията на библиотечните фондове - тема “ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЕ”, лектор Ранди Силвермен от Университетската библиотека в Юта, САЩ. Спонсор: Посолството на САЩ в София.
- 7 ноември, 9.00 - 17.00 ч. – Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - Заседателна зала.
- достъпът е с покани
- отговорник: г-жа Рени Марчева – НБКМ – тел. 988 2811 вътр. 360, електронна поща: renimarcheva@abv.bg

2. Международна студентска сесия. Поканени са студенти да представят свои разработки по темите на конференцията. Ще присъстват студенти от България, САЩ, Литва, Индия, Турция и др.
- 8 ноември, 14.00 - 17.00 ч. – Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - Заседателна зала.
- достъпът е за студенти от СУ и СВУБИТ, след съгласуване с отговорника.
- отговорник: Красимира Ангелова – електронна поща: krasiangelova4u@gmail.com

3. Семинар на тема „Междубиблиотечно заемане” с лектор Ларс Леон от САЩ, член на Секцията на ИФЛА по междубиблиотечно заемане
- 7 ноември – в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
- залата и часът на провеждането ще бъдат обявени допълнително.
- достъпът е открит за всички, които желаят да посетят лекцията, след съгласуване с отгворника.
- отговорник
: Красимира Папазова - СБИР - тел. 987 0734

4. Ще бъде издадена в превод на български език книгата „Нашите непреходни ценности. Библиотеките през 21 век” на проф. Майкъл Горман, Президент на Американската библиотечна асоциация. Книгата ще се разпространява по време на конференцията и в Аулата след публичната лекция на проф. Горман.

5. Ще бъде издадена в превод на български език книгата „Комуникация в библиотеката” на Малгожата Кишиловска от Варшавския университет. Книгата ще се разпространява по време на конференцията.


За повече информация:

СБИР – Красимира Папазова - тел. 987 0734
Катедра БИН, Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски” - Мая Богданова - тел. 870 4236 и Александър Димчев - електронна поща: dimchev_uni@abv.bg
НБКМ – Анета Дончева – тел. 988 2811 – централа, електронна поща: aneta@nationallibrary.bg