Снимка от церемонията по връчване на дарението от книги
от ротарианската общност в гр. Варна

 

Стикер, залепен на всяка книга от дарението