Стажове към европейските институции

След приемането на България за пълноправен член на ЕС, българските граждани имат право да кандидатстват за стажове към европейските институции. Тези стажове са платени, 5 месечни и е необходимо владеене на един от официалните за ЕС езици - английски, немски или френски. Набирането на стажанти е 2 пъти в годината, като формулярите се попълват он-лайн на посочените по-долу адреси и след това заедно с необходимите документи се изпращат по пощата.
Вече имаме първата българка на стаж в Службата за публикации в Люксембург – Красимира Димитрова, библиотекар на Съюза на юристите в България.

Стажове към Европейската комисия

Подробна информация за стажовете на английски език, както и сроковете за кандидатстване, можете да намерите тук:
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm

Формулярите за кандидатстване се попълват на един от официалните за ЕС езици - английски, немски или френски.

С библиотечна квалификация може да се кандидатства за стажове в следните служби към Европейската комисия:

1. Службата за публикации в Люксембург
http://publications.europa.eu/index_bg.htm

2. Централната библиотека към ЕК в Брюксел
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_en.htm

3. Научна библиотека към Joint Research Centre в Брюксел
http://www.jrc.cec.eu.int/default.asp@sidsz=what_we_offer&sidstsz=scientific_library.htm

Стажове към Европейския парламент

Подробна информация за стажовете на български език, както и сроковете за кандидатстване, можете да намерите тук:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=BG&id=147

Формулярите за кандидатстване се попълват на един от официалните за ЕС езици - английски, немски или френски.