Празникът на българските будители
в читалищна библиотека на село Нова Черна