Нови библиотечни практики в Детски отдел
на РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен

Децата са бъдещите владетели на света. Да ги подготвим за отговорната им мисия! През последните две години Детски отдел на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” работи по дългосрочна програма: „Да спасим децата от улицата!”, изразяваща се в серия от дейности, целящи да ангажират детското внимание и да провокират творческия им потенциал в подходяща социокултурна среда.

Началото на проекта бе поставено през 2006 година с идеята за оборудване на компютърна зала и създаване на първия в страната детски сайт на Детски отдел на библиотека. Бе защитен проект пред Общински фонд „Култура” под наслов: „Да спасим децата от улицата: Децата ни – творци в интернет пространството”. Реализирането на проекта пожъна голям успех и в последствие по инициатива на библиотеката прерасна в дългосрочна програма. Така естествено се породи идеята за следващия проект по програмата – „Децата на Шумен и Стилиян Чилингиров – продължената традиция: Как се прави книга?” Резултата – бе издадена малка книжка с най-популярните детски стихове на Стилиян Чилингиров, където като илюстратори се изявиха деца от нашия град. Така те попаднаха в кухнята на издателската дейност и имаха възможност да проследят пътя на създаването и издаването на една книга. Днес книжката „Смейте се, смейте очички” е факт и се разпространява безплатно!

Новото, което предложихме за летните ваканционни дни, е „Детска работилница за изкуство”, която включваше три клуба: „Детето, природата и изкуството”; „Ателие по приложно изкуство” и Чуждоезикови занимания за начинаещи. Философията на ваканционния проект беше фокусиране на вниманието върху ДЕТЕТО – възможности за откриване и развиване на неговите способности, таланти и дарования, да се провокира да бъде знаеща, активна и отговорна личност. Реализирането на този проект има идеята да запълни една ниша между училището и семейството, като даде възможност за оползотворяване на свободното време през лятната ваканция в една подходяща среда с висока степен на сигурност и обещаващо ниво за интелектуално развитие, предлагайки на децата нова алтернатива за приятна, полезна и интересна ваканция в града.

В клуб „Детето, природата и изкуството” с ръководител Пламена Стоянова децата изработваха различни изделия от отпадъчни материали. Майсториха картички, моливници, подвързии за книги и др., като същевременно дискутираха на различни теми, организирани по седмици: Седмица на околната среда – децата научиха как да се грижат за опазването на въздуха, водата и земята; Седмица на книгата – запознаха се с богатствата на книгите и ползата от четенето; Седмица на цветовете – великите художници и цветовете; Седмица на думите – словотворчество с Венета Янкова.

В клуб „Ателие по приложно изкуство” с ръководител Румяна Герчева децата изработваха кукли в автентични етнографски носии на българката. В процеса на работа, бродирайки, те се запознаваха постепенно с отделните части на различните костюми и особеностите на етнографските области на България.

Резултатът беше повече от добър. Освен, че децата бяха полезно ангажирани през лятото и се забавляваха, всички изделия от „Детската работилница за изкуство” бяха изложени на благотворителна изложба-базар. Децата предварително знаеха, че всички набрани средства ще бъдат предоставени на нуждаещо се дете. Така участниците в работилницата не само обогатиха своите знания и умения, но също им бе даден пример за благотворителност – за това, че тя има много форми и всеки е способен да се включи, независимо на каква възраст е. Пример за това даде и тяхната ръководителка Пламена Стоянова, като предложи свои картини на втора изложба за увеличаване на набраните средства. Благодарим на всички – организатори, участници и гости за удоволствието от съвместната работа!


Ани Кайкова
Библиотекар в Детски отдел