БИБЛИОТЕКА “ЗОРА” - ГР. СЛИВЕН БЕ ПРЕДСТАВЕНА В ПАРИЖ

 

На 12 октомври в Париж, в Българския културен център на ул. “Боеси” бе открита изложба с книги от колекцията “Редки и ценни издания” на Библиотека “Зора” под надслов “Европейски издания XVI - XX век”.

Проявата е финансирана по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз – инициатива “Дни на България в Европа – българската култура част от общото европейско пространство”. Проектът е в партньорство на Фондация за развитие на регион Сливен и Читалище “Зора”, РАМ “Тракия”.

За първи път библиотека от региона представя ценно книжовно наследство в столицата на Франция. Идеята на организаторите да презентират българската култура намира реализация в точното време. В първата година на присъединяването ни към ЕС , когато Европа отново ни казва “добре дошли” е подходящият момент да си припомним, че духовно България никога не я е напускала и свидетелство за това е изложбата - мост към ново духовно припознаване от “стара” Европа.

Гостите бяха приветствани от директора на културния център в Париж Кирил Кадийски, областния управител на Сливен и директора на библиотеката. На откриването присъстваха консулът ни във Франция Руслан Стоянов, както и Пиер Консини – президент на Алианс “Франция - България”, с когото директорът на библиотеката Мариета Главчовска обсъди бъдещи възможности за установяване на контакти със сродни френски културни институти. Гости на откриването бяха художници, студенти и много българи, живеещи в Париж, които разгледаха експонатите с голям интерес. Представен бе и мултимедиен албум с виртуална презентация на региона ни, както и на колекцията “Редки и ценни издания” на Библиотека “Зора”, който гостите получиха като подарък, заедно с издания на библиотеката.

В Париж сливенската делегация посети и Дома на Европа, където бе приета от г-жа Бабет Ниедер – секретар на организацията и нейни сътрудници. Обсъдени бяха възможностите за съвместна работа, както и посещение в България през следващата година.

В рамките на проекта делегацията посети и Брюксел, където участва в “Дни на Европейските региони - 2007”, където бе представен информационен щанд за нашия регион. Представители на местните и регионални власти от Сливен и Стара Загора, както и директора на Библиотека “Зора”, взеха участие в работни сесии организирани в 5 основни направления:

1. Как да бъдат привличани инвеститори към икономически изостанали региони
2. Ролята на клъстерите в регионалното развитие
3. Публично- частните партньорства и финансовото проектиране
4. Транснационални партньорства и най-добрите практики за откриване на нови работни места и ръст на икономиката
5. Прилагане на програмите за финансиране на ЕС

Делегацията бе приета и от еврокомисар Меглена Кунева, която се запозна с дейностите по инициативата за представяне на Сливен в Брюксел и Париж.

Мариета Главчовска
Библиотека "Зора" - Сливен