МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СОФИЯ 2008:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ”
12-14 НОЕМВРИ 2008 Г., СОФИЯ

под патронажа на председателя на народното събрание
г-н Георги Пирински


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Уважаеми колеги,

От името на организационния комитет на конференцията се обръщам към Вас с покана за участие в международната конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”, която ще се проведе на 12-14 ноември 2008 г. в хотел „Родина”, гр. София.

„София 2008” е част от поредица международни конференции, проведени в Канзас Сити, Канзас (1995), Варшава, Полша (1997), София, България (2000, 2002, 2004, 2006). Тези конференции са инициирани с цел изследване въздействието на глобализацията и промените върху библиотеките, информационната инфраструктура и обществото.

„София 2008” за пети пореден път се организира от Департамента по библиотечен и информационен мениджмънт към Държавния университет Емпория, Канзас, САЩ, Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и др.

„София 2008” ще събере голям брой различни експерти в областта на управлението на информационните ресурси, библиотечно-информационните науки, информационната инфраструктура, технологиите, библиотечното международно сътрудничество и информационната политика от САЩ, Европа и др.

Теми на конференцията:
- Достъп до електронните мрежи
- Организация, класификация и издирване в уеб пространството
- Информационна индустрия и управление на знанието
- Информационна грамотност и учене през целия живот
- Дигитални и виртуални библиотеки
- Информационна архитектура и управление на знанието
- Въпроси на информационната политика в електронното пространство
- Цифрово управление на правата (DRM)
- Образование и обучение в пространството на уеб 2.0
- Етика и права при достъп до информацията

Допълнителна информация за конференцията може да намерите на уебсайта й:
http://slim.emporia.edu/globenet/Sofia2008/Index.htm

Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията, трябва да подготвят резюме на български и английски език (максимален обем: 1 страница, до 300 думи). Организационният комитет ще разгледа предложенията и ще уведоми авторите на одобрените доклади до 30 юни 2008 г.

Крайни срокове за:
Представяне резюметата на докладите: 9 юни 2008 г.
Потвърждаване участието в конференцията: 10 юли 2008 г.
Представяне на докладите: 20 октомври 2008 г.
(Моля изпращайте информацията на електронната поща на доц. Ал. Димчев).

Надяваме се да проявите интерес и желание за участие в конференцията.

С уважение,

Проф. Херберт Ахлейтнер
Департамент по библиотечен и информационен мениджмънт
Държавния университет Емпория
Канзас, САЩ
achleith@emporia.edu

Доц. д-р Александър Димчев
Декан на Философски Факултет
Катедрата по библиотекознание, научна иформация и културна политика
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
dimchev_uni@abv.bg

Проф. д-р Боряна Христова
Директор на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
hristova@nationallibrary.bg

н.с. Ваня Грашкина
Председател на Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР).
grashkina@nacid.bg