Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив

На 27 март 2008 година отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив проведе поредното за годината квалификационно начинание за библиотекари от Пловдивска област.

Основен акцент на срещата беше тематиката, свързана с членството на България в Европейския съюз и отговорностите на българските бибилотеки, респективно и на специалистите, работещи в тях, към издирването, организирането и предоставянето на достъп на различните групи протребители в тях до изключително богатата и разнопосочна информация за ЕС.

Лекцията „Последни промени в развитието на Европейския съюз след приемането на Лисабонския соговор. Приоритети на Комуникационната стратегия на Европейската комисия за 2008 година” изнесе доц. д-р Валентин Петрусенко от Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. За пореден път, гост на пловдивските библиотекари беше Ели Попова, ръководител на Европейския документационен център към НВКМ, която този път представи темата за Европейските комуникационни мрежи в България.

Ели Попова предостави в дар на библиотеките издания на Информационния център на ЕС в България и Мрежата СОЛВИТ към МС на РБ.

Провежднето на Срещата непосредствено след честването на 130-годишнината от Освобождението на България провокира желанието на специалистите от отдел Методичен да отбележат Юбилея, включвайки в Програмата гл. асистент Тодор Радев от Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, който представи и разви различни тези, свързани с Датата на нашето Освобождиние.

Присъстващите на начинанието библиотекари бяха 82 и представляваха различни библиотеки от областта: НБИВ, университетски, колежански, специални, читалищни и училищни.