Отдел Методичен, НБИВ - Пловдив


Колеги, предлагам на вашето внимание преведения от руски език текст на Правила за безопасно ползване на Интернет : Ръководство за родители, разработени от Канадската библиотечна асоциация. Преводът е направен от сп. “Библиотека”, 2001 г., № 6, с. 26 – 28.

Златка Иванова

зав. отдел “Методичен” НБИВ Пловдив

omnbiv@yahoo.com

Основни правила за безопасност

Въведение

 

Интернет заема все по-трайно място в нашия живот и заедно с него, за нас, неговите ползватели - библиотекари, родители, учители - се появяват все нови и нови предизвикателства. В нашия живот се появи нова опасност. Интернет, за приближаването на който от дълги години ни предупреждаваха, се оказа, че не само не е единствения изход от свирепстващия информационен глад , а опасен изкусител, пълен с пороци, способен както да предостави най-новата и полезна информация, така и да излее върху неподготвения ползвател ведро с помия.

И ето, вече не на шега, възрастните са обезпокоени от това, как да опазят децата от вредното влияние, как да ориентират техните търсения в правилна посока.

Най-простият способ е забраната. Именно на това паническо желание, разчитат многочислените компютърни компании, предлагащи всевъзможни филтри – програми, способни за блокират нежеланите сайтове – порнографски, националистически – действащи като пирамиди. Не това е, обаче, изходът.

Използването на филтрите не само противоречи на принципите на свободния достъп до информацията, но е и неефективно. Доставчиците на опасна информация много бързо усвоиха езика на популярните сред децата и полезни за тях сайтове (свързани с образованието, екологията, изкуството), от което последните пострадаха сериозно.

Резултатите от тази дългогодишна борба не са утешителни, дори и за колегите от чужбина. Достигна се до извода, че единственият “заслон” от компютърното “чудовище” е човешкия интелект.

Ние, библиотечните специалисти, сме задължени да научим неизкушените ползватели на правилата на информационното търсене. Имаме отговорност за това в библиотеките да се съблюдават етичните норми на работа в Интернет, призвани сме да пропагандираме всичко полезно и ценно, с което разполага световната компютърна мрежа – уникално създание на човешкия разум.

В тази борба ние не сме сами. Наши съюзници са учители, родители, социални работници – всички, на които не е безразлично благополучието на нашите деца.

За всички тях са предназначени Правилата за безопасно ползване на Интернет, разработени от Канадската библиотечна асоциация. Надяваме се, опитът на канадските колеги да бъде полезен и у нас.

Принципи, регулиращи безопасното ползване на Интернет

Ръководство за родители

 

ª Що е това Интернет ?

Това е световна компютърна мрежа, съдържаща най-разнообразна информация, предоставяща възможности за : обучение, делови контакти, развлечение.

ª Кой управлява Интернет ?

Никой !!

Всеки, който притежава или има достъп до компютър с необходимото програмно осигуряване, може да предлага в Интернет всякаква информация и идеи.

ª Родители ! Пътешествието в Интернет е занятие за цялото семейство

Интернет прилича на подобните средства за информация като радиото, видеото, телевизията, книгата. За да могат децата да използват по най-добрия начин Мрежата, са необходими съветите и напътствията на възрастните. Право и задължение на родителите е да определят условията и границите за ползване на Интернет от децата. Интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на всяко дете е индивидуално.Родителите най-добре от всички останали са способни да преценят кога техните деца са готови самостоятелно да ползват съдържащата се в Интернет информация.

Ако не сте запознати с Интернет, обърнете се за помощ към библиотечните специалисти, запишете се на курс, посъветвайте се с приятели ... попитайте собственото си дете ! Прегледайте заедно сайтовете и си набележете тези, които са Ви харесали или заинтересовали. Ако сте попаднали на информация, която, по Ваше мнение, е неподходяща за Вашето дете, постарайте се да го убедите в правотата си.

Родителите винаги трябва да знаят кога децата им са в Интернет. Ако Ви вълнува какво търсят те там, то поставете компютъра в стаята, в която се събира семейството.

Не оставяйте детето си само с компютъра и когато то е още съвсем малко.Регулярно проверявайте с какво се занимава то в момента.

ª Родители ! Научете своите деца :

резултатно да търсят информация в Интернет

критически да я оценяват

да развиват навици за общуване в Мрежата

да помнят, че тяхното пътешествие в Интернет не може да остане дълго време в тайна

Разговори с непознати

Убедете детето си, че разговорите с непознати в Интернет не са по-малко опасни от разговорите с непознати на улицата или по телефона. Обяснете, че при никакви обстоятелства то не трябва да съобщава своя адрес, телефон, парола или каквато и да е друга информация за частния живот на семейството. Предупредете детето, че то трябва да Ви уведоми и поиска разрешението Ви, ако пожелае да се срещне с някой от новите си познати в Мрежата.

Никакви тайни !

Обяснете на детето, че е длъжно да споделя с Вас “компютърните си тайни”, а също и за всичко, което го е изплашило, обидило или възмутило по време на работа в Интернет.

Когато купувате РС

Предпазвайте детето си от всякакви комерсиални новости, предназначени за младите ползватели.

Предупредете го за това, че не трябва да изпълнява непознати за него команди, каквито има в различните програми, защото те могат да нанесат непоправима вреда на вашия компютър.

Как работят филтрите в Интернет

Повечето филтри блокират думи, фрази, тематични рубрики и отделни рубрики в Интернет.

Има филтри, които :

блокират избрани сайтове;

блокират всички сайтове, освен разрешените;

позволяват проследяването на други програми : електронна поща, чатове, новости;

блокират всякакви сайтове и ги разблокират само след Ваше разрешение.

По принцип, всички филтри :

са създадени на базата на английски език;

изискват постоянно обновяване и модернизация;

не могат да определят контекста, в който е използвана избраната дума, което води до блокиране на полезни сайтове;

Защо само Вие можете да осигурите стопроцентова защита на Вашето дете от вредната информация в Интернет ?!

Защото:

никакви филтри не могат да блокират достъпа до информация, която вие оценявате като неподходяща ;

не съществуват филтри, които да не могат да бъдат преодолени ;

работата на филтрите не винаги съответства на рекламните обещания ( тестовете показват, че нито един от филтрите не е в състояние да блокира агресивните сайтове) ;

работата на филтрите не може да бъде съобразена с интелектуалните възможности на всяко отделно дете;

филтърът не учи детето на собствено мнение и самоконтрол;

изборът на забранени думи и теми се определя от създателя на програмата в съответствие с неговия вкус и убеждения. В числото на изключените думи и теми могат да попаднат и полезни сайтове: за сексуалното образование, за опазването на околната среда, по здравни проблеми и пр.

 

Библиотеката, Интернет и вие :

Библиотеката, отговаряйки на потребностите на обществото, се стреми да представи достъп до максимално широк спектър от информационни ресурси. Сред информацията може да попадне и такава, която някои потребители биха счели за неподходяща и оскърбителна.

Персоналът на библиотеката е обучен да ви помогне в избора на информационни ресурси, както печатни, така и електронни.

Библиотечните специалисти следят различните сайтове в Интернет и могат да ви препоръчат най-подходящите.

На вас, като на родители, се възлага задължението да следите как вашето дете ползва библиотеките, в това число и виртуалните.

Канадската библиотечна асоциация призовава библиотечните специалисти.

да прилагат Правилата за безопасно ползване на Интернет в общата библиотечна политика, включваща: достъп до библиотечно-информационните ресурси, регламентирани места и време за ползване, възможните ограничения и правила за поведение на потребителите;

да създават собствени, библиотечни, сайтове, препоръчващи доброкачествени програми, предврително проверени и признати от библиотекарите за пригодни за ползване, както от възрастните, така и от децата;

да разясняват на потребителите принципите на интелектуалната свобода и ролята на библиотеките за осигуряване на достъпа до различните видове информационни ресурси, включително и Интернет;

да провеждат обучение за ползване на Интернет в съответствие с политиката на библиотеката, в която работят.