Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОДОВЕ ЗА ЕЗИЦИ

При създаването на UNIMARC е преценено, че съответният международен стандарт за кодове за езици (ISO 639) не е достатъчен за нуждите на библиографията. Решено е да се използва списъкът от кодове за езици в USMARC.

През 1998 е публикуван ISO 639-2: Codes for the representation of names of languages: alpha-3 codes, разработен от Обединената работна група на TC37/SC2-TC46/SC4 къв Международната организация по стандартизация (International Organization for Standardization - ISO). ISO 639-2 предлага две групи кодове. За базите данни във формат UNIMARC трябва да се използват кодовете от група В (библиографски), а не от група Т (терминология). Съобщение за това може да бъде намерено в Интернет на адрес: http://lcweb.loc.gov/marc/iso639.html. С някои изключения групата кодове В е идентична със списъка от кодове за езици на USMARC. Предвижда се в бъдеще в UNIMARC да се използват съкращенията за езици от стандарта ISO 639-2.

Българският стандарт БДС ISO 639-2, който е в процес на разработване от Техническия комитет 16 при Държавната агенция по стандартизация и метрология е идентичен с международния стандарт. Затова тук не е приложен списък на съкращения и се препоръчва ползването на стандарта.


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Приложение С