Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
ПРИЛОЖЕНИЕ C: КОДОВЕ ЗА РОЛЯТА НА ЛИЦЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИБЛИОГРАФСКАТА ЕДИНИЦА

Въведение

Списъкът от трицифрени кодове за ролята на лицето по отношение на библиографската единица е основан на подготвения по-рано от Lucia J. Rather от Библиотеката на Конгреса на САЩ и Joel Poncet от Националната библиотека на Франция списък, както и на списъка, използван в USMARC. Кодовете могат да се използват в подполе $4 на полетата от блок 7-- БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ. Когато се налага за едно и също име да се използва повече от един код, всеки код се попълва в отделно подполе $4.

Кодовете от този списък не са взаимоизключващи се. Когато е възможно да се избира от няколко приложими кода, институциите, които ги използват трябва да предпочитат най-специфичния от тях. В UNIMARC използването на кодовете за ролята на лицето по отношение на библиографската единица не е задължително.

Списък на кодовете

005    Актьор

010    Автор на адаптация

020    Автор на ръкописни бележки по полетата на книга

30    Автор на аранжимент

040    Художник

050    Лице или организация, на които е бил прехвърлен лиценз за отпечатване или публикуване

060    Общ код за име, което е свързано с или е открито в книгата, но не може да бъде определено като Предишен собственик (390) или с друг код, който се отнася до произход.

065    Лице или колективен орган, който носи отговорност за оценката и предлагането на публичен търг на стоки, по-специално книги, произведения на изкуството и т.н.

070    Автор

072    Автор на цитати или откъси от текст

075    Автор на послеслов

080    Автор на предговор

090    Автор на диалога

100    Библиографски предшественик

110    Книговезец (подвързвач)

120    Оформител на подвързия

130    Оформител на книгата

140    Оформител на обложката

150    Оформител на екслибрис

160    Книготърговец

170    Калиграф

180    Картограф

190    Цензор

200    Хореограф

205    Сътрудник

210    Коментатор

212    Коментатор на писмен текст

220    Съставител

230    Композитор

240    Словослагател

245    Автор на идеята

250    Диригент

255    Консултант на проект

260    Носител на авторско права

270    Коректор на ръкопис

273    Куратор на експозиция

275    Танцьор

280    Лице или организация, на които са посветени книга или ръкопис

290    Автор на посвещението

295    Колективно тяло, присъждащо научна или образователна степен, за която е представена тезата или дисертацията, включена в библиографската единица

300    Директор на продукция

305    Дисертант

310    Разпространител

320    Дарител

330    Лице, чието авторство е под съмнение или е определено неправилно.

340    Редактор

350    Гравьор

360    Офортист

365    Експерт

370    Редактор на филм

380    Фалшификатор

390    Предишен собственик

400    Спомоществувател

410    Технически оформител

420    Лице, в памет или в чест на когото е дарена книга.

430    Илюстратор на ръкописи

440    Илюстратор

450    Лице, подписало дарствено посвещение.

460    Интервюирано лице

470    Интервюиращо лице

480    Либретист

490    Първоначален носител на правото за отпечатване или публикуване

500    Лице или организация, дали разрешение за издаване на библиографската единица.

510    Литограф

520    Автор на текст за песен

530    Гравьор върху метал

540    Лице или организация, които упражняват контрол върху изпълнението на договор, отговаря за отчетността и контролира разпространението.

545    Музикант

550    Четец

555    Опонент

557    Организатор на конференция

560    Автор или агенция, които осъществяват произведението.

570    Друг

580    Производител на хартия

582    Кандидат за патент

584    Изобретател на патент

587    Притежател на патента

590    Изпълнител

595    Изпълнител на изследване

600    Фотограф

610    Печатар

620    Печатар от плаки

630    Продуцент

635    Програмист

640    Коректор

650    Издател

651    Издател на серия

660    Получател на писма

670    Инженер по звукозапис

673    Ръководител на изследователски колектив

677    Член на изследователски колектив

675    Рецензент

680    Лице, което оформя начални думи, надслови на глави, заглавия на части от произведение, за да контрастира с останалия текст в средновековни ръкописни и първопечатни книги.

690    Сценарист

695    Научен консултант

700    Копист

705    Скулптор

710    Секретар

720    Лице, чийто подпис фигурира в книгата

721    Певец

723    Спонсор

725    Агенция по стандартизация

727    Научен ръководител на дисертация

730    Преводач

740    Оформител на шрифт

750    Лице, което носи отговорност за избора и оформлението на шрифта, използван в книгата.

755    Вокалист

760    Гравьор върху дърво

770    Автор на съпроводителен материалРъководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Приложение E