Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
ПРИЛОЖЕНИЕ Е: КОД ЗА ХРОНОЛОГИЧЕН ПЕРИОД

Въведение

Предназначението на кода за хронологичен период е да се даде възможност за достъп до материали, чието съдържание обхваща определена епоха или се отнася до определена година. В UNIMARC кодът се въвежда в поле 661. Той е създаден в Библиотеката на Конгреса на САЩ за формата USMARC и първоначално се е наричал Код за хронологично покритие.

Списък на кодове

Кодът за хронологичен период се състои от четири буквеноцифрови символа, които се определят според дадените по-долу таблици. За години преди н.е. с малка буква се означава хилядолетието, а с цифра - столетието. Когато столетието не е известно, вместо цифра се използва тире '-'. За години след н.е. малката буква означава столетието, а цифрата - десетилетието. Когато десетилетието е неизвестно, вместо цифра се използва тире. Когато се записва хронологичен период от една година или в рамките на едно десетилетие, съответният двусимволен код се повтаря и се получава четирисимволен код.

ТАБЛИЦА ЗА ПЕРИОДИ ПР.Н.Е		ТАБЛИЦА ЗА ПЕРИОДИ ОТ Н.Е.	
  
   1 -   99 d9				2000 -   y
   100 - 199 d8      			1900 - 1999 x
   200 - 299 d7      			1800 - 1899 w
   300 - 399 d6      			1700 - 1799 v
   400 - 499 d5      			1600 - 1699 u
   500 - 599 d4      			1500 - 1599 t
   600 - 699 d3      			1400 - 1499 s
   700 - 799 d2      			1300 - 1399 r
   800 - 899 dl       			1200 - 1299 q
   900 - 999 d0      			1100 - 1199 p
  1000 - 1099 c9     			1000 - 1099 o
  1100 - 1199 c8       			 900 - 999 n
  1200 - 1299 c7       			 800 - 899 m
  1300 - 1399 c6         		 700 - 799 l
  1400 - 1499 c5       			 600 - 699 k
  1500 - 1599 c4       			 500 - 599 j
  1600 - 1699 c3       			 400 - 499 i
  1700 - 1799 c2       			 300 - 399 h
  1800 - 1899 c1       			 200 - 299 g
  1900 - 1999 c0       			 100 - 199 f
  2000 - 2099 b9         		  1 -  99 e
  2100 - 2199 b8
  2200 - 2299 b7
  2300 - 2399 b6                   
  2400 - 2499 b5                   
  2500 - 2599 b4                   
  2600 - 2699 b3                   
  2700 - 2799 b2                   
  2800 - 2899 b1                   
  2900 - 2999 b0                   
  3000 -   a0  (т.е. преди 2999  i.e., before 2999)

В таблицата за периоди преди н.е. буквата отговаря на хилядолетието, а цифрата на столетието. В таблицата за периоди от н.е. буквата отговаря на столетието, а цифрата, която трябва да бъде добавяна, отговаря на десетилетието.

Примери

661 ##$aw5
Work on the period 1828-1859

661 ##$ao6r2
Work on the period 1066-1328

661 ##$ax8x8
Work on l884

661 ##ax-x-
Work on the 20th century

661 ##$ae-e-
661 ##$ax-x-

661 ##$ad5d6

661 ##$aa0d6

661 ##$ap-r-

661 ##$ad9e3

661 ##$ax2x2

661 ##$av4wlРъководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Приложение G