Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
ПРИЛОЖЕНИЕ N: ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ

Посочените по-долу адреси могат да бъдат полезни за получаване на библиографските единици, споменати в текста и на друга свързана с тях информация.

Общи въпроси и ISBD:

Стандарти ISO (когато в възможно, обръщайте се към националната агенция по стандартизация):

Адрес в Интернет на каталога на ISO: http://www.iso.ch/infoe/catinfo.html

ISBN:

ISSN и ключови заглавия:

Списъци на кодовете от Библиотеката на Конгреса на САЩ:

CODEN:

Chemical Abstracts Service
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210
U.S.A.


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР