UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Въведение
Съдържание:Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Въведение