Международна Федерация на Библиотечните асоциации и институции (ИФЛА)
Програма за универсален библиографски контрол и международен MARCРЪКОВОДСТВО ЗА UNIMARCРъководството за UNIMARC е превод на български език на:

UNIMARC Manual: bibliographic format / International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main. - Munchen etc. : Saur, 1994

При работата върху превода са отразени всички промени и допълнения, направени от Постоянната комисия за UNIMARC при програмата на ИФЛА за Универсален библиографски контрол и международен MARC до м. март 2002 г. Той е съгласуван и с електронната версия на същия документ, публикувана в сайта на ИФЛА в Интернет http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm

Преводът в изработен от Ал. Дипчикова и В. Людсканова по проект на Съюза на библиотечните и информационните работници, подкрепен от Програма "Библиотеки" на Фондация "Отворено общество" - София.


Съюз на Библиотечните и Инфомационни работници
София, 2002
Съдържание