Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за идентификация
Етикет на записа

Определение

Областта съдържа основна информация, оформена според препоръките на ISO 2709, която може да е необходима при обработката на записа.

Приложение

Етикетът на записа се явява в началото на всеки запис. Той е задължителен и не се повтаря.

Етикет на записа, индикатори и подполета

Етикетът на записа няма маркер, индикатори или идентификатори на подполетата.

Елементи от данни с фиксирана дължина

Тези елементи от данни се определят от позицията на символа в етикета. Той като цяло се състои винаги от 24 знака. Позициите на символите се номерират условно от 0 до 23.

Название на елемента Брой на знаците Позиции на символите
Дължина на записа
Статус на записа
Кодове за въвеждане
Дължина на индикатора
Дължина на идентификатора за подполе
Основен адрес на данните
Допълнително дефиниране на полето
Схема на директорията
5
1
4
1
1
5
3
4
0-4
5
6-9
10
11
12-16
17-19
20-23

Бележки за съдържанието на полето

В UNIMARC етикетът на записа (известен още като заглавие) се намира в началото на всеки запис и съдържа данни за неговата обработка. Позициите на символи 9, 10, 11, 20-30 съдържат специфични, фиксирани в определен момент стойности и могат да бъдат генерирани автоматично от компютър. Позициите на символи 0-4 и 12-16 съдържат цифрови данни, показващи броя на символите в някои области на записа. При форматирането на записа те се определят автоматично от компютъра. Стойностите за позициите на символи 5, 6-8, 17-19 могат да бъдат прехвърлени от данните в изходния запис чрез програма за конвертиране или да се определят ръчно, когато UNIMARC се използва като изходен формат.

0-4    Дължина на записа

5      Статус на записа

6-9    Кодове за приложение

6      Вид на записа

7      Библиографско ниво

8      Йерархични връзки

9      Недефинирано

10      Дължина на индикатора

11      Дължина на идентификатора на подполе

12-16  Основен адрес на данните

17-19  Допълнително дефиниране на записа

17      Ниво на кодиране

18      Форма на каталожното описание

19      Недефинирана

20-23  Карта на директорията

20      Дължина на "Дължина на полето"

21      Дължина на "Позиция на първия знак"

22      Дължина на точно определена част

23      Недефинирано

Свързани полета

Елементите от данни, намиращи се в етикета на записа не фигурират на друго място в UNIMARC. Въпреки, че на пръв поглед някои от стойностите на кодовете за приложение ("вид на записа" и "ниво на каталогиране") носят същата информация като други кодирани данни, в действителност кодовете в етикета на записа се отнасят до характеристиката на записа, а не директно до характеристиката на самата библиографска единица.


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за идентификация