Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
9-- БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Определение и обхват на полетата

Блокът е запазен за използване от библиографските агенции в страни, в които UNIMARC е основа на национален формат. Препоръчва се полетата от този блок да не се включват в магнитните ленти за международен обмен на данни. Възникналите трудности при обмена могат да се разрешат чрез международно споразумение за това, дали определен вид данни трябва да се въвеждат в полета за местно използване.

Библиографските агенции, които използват този блок, при желание могат да се договорят за неговата еднозначна употреба, но това не е задължително.

Бележки за съдържанието на полетата

Полетата могат да съдържат всякаква информация от местно значение, която няма отношение към международния обмен на данни.

Свързани полета и подполета

Полетата -9 и --9 в целия формат са запазени за национална и местна употреба; определенията за тях и стойностите на индикатори и подполета не се дефинират от Постоянния комитет за UNIMARC. Това се отнася и до индикатор със стойност 9 и до подполе $9.

Примери:

Пример 1

Пример 2Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР