СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Проекти и програми


Европейски проекти
Информация за проектите CELIP, PULMAN и CALIMERA, ENTITLE, за инициативата i2010: ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ.
Материали на проектите, преведени на български език.

 

2008

Мениджмънт на обществените библиотеки
Проект на СБИР, подкрепен от Британски съвет - България
Проектът има за цел ръководителите на общинските и читалищни библиотеки да осъвременят своите мениджърски знания и умения и да се запознаят с добри практики от Обединеното кралство. По този начин ще съдейства за повишаването на квалификацията и професионалното израстване на ръководителите на обществени библиотеки и за развитието на българските библиотеки в съответствие с изискванията на съвременното общество и европейските тенденции. / Повече

 

Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки
Програмата е част от инициативата “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”. Програмата “Глобални библиотеки - България" е субсидирана от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и съфинансирана от българска страна.
Партньори по програмата в България са Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Съюзът на библиотечните и информационните работници и Националното сдружение на общините в Република България.
Стратегическата цел на проекта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез свободно ползване на Интернет и на други информационни технологии, за да могат българските граждани да се интегрират в глобалното информационно общество, да се подобри качеството на техния живот и да се ускори развитието на гражданското общество. / Повече
http://www.glbulgaria.bg
 
Библиотеката въвежда Европа в моя живот
Проект на СБИР, подкрепен от Представителството на Европейската комисия в България
Срещи семинари в Монтана, Шумен и София с широко участие на библиотечната гилдия. Програмата включва представяне на актуална информация за развитието на Европейския съюз – някои акценти на Лисабонския договор, приоритети на комуникационната стратегия на Европейската комисия през 2008 г.; както и представяне на европейските информационни мрежи в България, които имат отношение към конкретни проблеми на хората. Целта на проекта е превръщането на публичните библиотеки в реални и пълноценни средища за актуална, полезна и компетентна информация за българските граждани, като пълноценни граждани на Европейския съюз. / Повече

2006

Правна регулация за библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България
Подкрепен от Британски съвет - България
Партньори: Британски съвет – България, СБИР, Министерство на културата, Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" / Повече

2005

Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки
Подкрепен от Британски съвет - България
www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/

Срещи-семинари с регионалните разпространители на информация за Европейския съюз по проект на Делегацията на Европейската комисия в България. Възложител на проекта е агенция ПР Поинт-София, която реализира Комуникационната стратегия на Делегацията. Изпълнител е фирма Прайм Консултинг ООД в партньорство със СБИР. / Повече

Научно-практическа конференция "Четенето - инвестиция в бъдещето. Инициативи в подкрепа на четенето в България и Германия"
Организатори: Гьоте институт - София и СБИР / Повече


2004

Проект за учредяване на Сдружение на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ
www.libraryvt.com/aob/

 

 

2003

Американско-български проект за библиотечен обмен - ABLE
Подкрепен от Ресурсния център за международна дейност в Айова и Бюрото по
образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ
www.ableportal.bg

 

 

2002

Програма "Информационен мениджмънт и библиотечни науки" на Американското посолство в България - Специализиция на български библиотекари в САЩ
Подкрепена от Държавния департамент на САЩ и неговата Програма за международни посетители

 

2001

Център за продължаващо образование на библиотекари
Подкрепен от Фондация “Отворено общество” - София и Регионалната библиотечна програма – Будапеща

 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net