ОБМЕН НА БИБЛИОТЕЧЕН ОПИТ: ПЪТИЩА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.

РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

Ресурсният център за международна дейност (РЦМД) в Айова получи финансова подкрепа от Бюрото по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ за развитие на партньорството между библиотеки в България и САЩ иза подпомагане на развитието в подбрани български библиотеки като обществени информационни центрове. Американските библиотеки-партньори ще бъдат от Айова и Колорадо.

Американските библиотеки, които участват в технологичната революция, се превърнаха в източници на електронна информация и в ресурсни центрове за техните общини. Българските библиотеки съхраняват богата история и културни традиции. Общините и библиотеките от двете страни ще имат полза от обмена на опит и програми за обучаване, които обединяват най-доброто от двете системи. Ресурсният център за международни дейности в Айова ще подържа контакти с Асоциацията на библиотеките в Колорадо, САЩ; със Съюза на библиотечните и информационни работници в България и с библиотеки от Айова за установяване на обмен на български и американски библиотекари.

Настоящата програма се гради на успешният Проект за партньорство между библиотеки от България и Колорадо, САЩ. Началото е поставено в 1996 г. и сега има 10 публични библиотеки-партньори. Последната оценка на проекта показва двустранния успех и развитие на потребностите в тази област. В допълнение към укрепването на партньорството, българските библиотеки изразяват необходимостта от професионално обучение в областта на обществените информационни услуги, работата с местната власт и повишаване на подкрепата й за библиотеките.

 

 

Цели на проекта

 

Ключови дейности на проекта

 

Ползи за библиотеките - участници


Съдържание на Уебсайта:

Да бъдат два уебсайта, един – само за участниците в проекта и един, който да бъде достъпен за граждани и държавни служители.

 

Проект за вътрешен уебсайт:

 

Външен уебсайт за обществеността:


 

Наръчник за обучението

 

Наръчникът да бъде комбинация от информация и работни листа/бланки. През времето на обучение на участниците ще бъде представяна информация от американски обучаващ лектор.  На тях ще им бъде предоставяна възможност за дискусии на идеи с американските обучаващи. Ще им бъдат предоставени работни листа за развитие на техните собствени планове за библиотеките им.

 

Като минимум практикумът трябва да включва:

1.       Последователно изложена методологията на обучаващия.

2.       Дефиниция и примери на обществени информационни центрове на базата на американския модел и преценка на българските нужди.

3.       Предложения на идеи с национален и местен обхват, които могат да се използват в ОИЦ.

4.       Как да се работи с местната власт и обществените агенции.

5.       Съвети за пласирането/търсенето на програмите.

6.       Биографични данни за обучаващия персонал и предоставянето на услугата.

7.       Пътеводител за потребителите.

8.       Как да се комплектува и натрупва обществена информация и информация на местната власт.