ПРОГРАМА БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ –
МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ВСЕКИ

 

Програмата е част от инициативата “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”
Програмата “Глобални библиотеки - България" е субсидирана от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и съфинансирана от българска страна.
По споразумение с фондацията, “Майкрософт” предоставя безплатен софтуеър за целите на програмата. Бюджетът на подготвителната фаза е 606 хил.щ.д.

Партньори по програмата в България са:
Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Съюзът на библиотечните и информационните работници и Националното сдружение на общините в Република България.

Стратегическата цел на проекта е
да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез свободно ползване на Интернет и на други информационни технологии, за да могат българските граждани да се интегрират в глобалното информационно общество, да се подобри качеството на техния живот и да се ускори развитието на гражданското общество.

Програмата ще осигури
безплатен достъп до компютри, Интернет и обучение на българското население чрез мрежата от обществени библиотеки. Очаква се около 1200 библиотеки на територията на цялата страна да получат финансова подкрепа, технологично обновяване и обучение на техния персонал и посетители в използване на информационните технологии.

Дейности по проекта: