www.lib.bg

www.britishcouncil.org/bulgaria

Пълна информация за проекта можете да получите от интернет страницата му

www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/


 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

• Да се създаде модел за информационно обслужване на лицата с увреждания в библиотеките, базирано на електронни ресурси (в Интернет и на информационни носители). Моделът ще бъде съобразен със спецификата на традициите, съвременното състояние на българските библиотеки и опита на развитите страни в тази насока, по-специално на Великобритания.
• Да се увеличи разбирането и подкрепата на изпълнителната власт и обществото като цяло за ролята и мястото на библиотеките като най-демократични институции, осигуряващи свободен достъп до електронна информация за лицата с увреждания.
• Да бъде стимулирано партньорството между библиотеките в страната (специални, публични, училищни, университетски и др.), както и между библиотеките и други правителствени и неправителствени организации в осигуряването на достъп до електронна информация за лицата с увреждания.
• Да се използва възможността за обучение в библиотеките на лицата с увреждания за използване на Интернет и електронните ресурси.


ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

• Проучване на опита на библиотеките във Великобритания и установяване на професионални контакти с библиотечната асоциация и между отделни библиотеки. Обмен на библиотечни специалисти.
• Провеждане на цикъл семинари с участието на експерти от Великобритания за библиотечни специалисти от публични и университетски библиотеки. Целта на семинарите е както обучение на персонала, така и изграждането на модел за информационно обслужване на лицата с увреждания, базирано на електронни ресурси.
• Идентифициране на основните електронни ресурси (пълнотекстови, библиографски, фактографски, мултимедийни), съответстващи на специфичните, образователните, професионалните и културните потребности на лицата с увреждания и създаването на Интернет портал.
• Създаване на специализирана библиографска база от данни на публикации по проблемите на лицата с увреждания.
• Идентифициране на пълнотекстовите ресурси и създаване на виртуална библиотека като част от Интернет портала.
• Създаване на ръководство за изграждане на система от информационни услуги в библиотеките за лица с увреждания.


УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

Поканени за участие в проекта бяха публичните библиотеки в областните градове, големи градски читалищни библиотеки и университетски библиотеки, отговарящи на условията за: наличие на интернет, високо ниво на автоматизация на процесите, работни места за читатели за ползване на интернет услуги.

Повечето дейности по проекта ще се мултиплицират и ще имат ефект за всички библиотеки в България, мотивирани да работят по тези проблеми, чрез интернет портал, ръководство, специализирана база данни и др.

Библиотеки участнички
в проекта “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”

Университетска библиотека при Софийски университет “Св. Климент Охридски” - София
Библиотека при Народно читалище “Родина” - Стара Загора
Библиотека “Дора Габе” - Добрич
Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” - София
Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна
Централна научно-техническа библиотека - София
Библиотека при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Библиотека при Университет за национално и световно стопанство - София
Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново
Библиотека “Априлов-Палаузов” - Габрово
Библиотека “Зора” - Сливен
Библиотека при Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас
Библиотека при Икономически университет - Варна
Библиотека при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
Библиотека “Проф. Беню Цонев” - Ловеч
Библиотека при Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий” - Попово
Народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив
Регионална библиотека “Николай Вранчев” - Смолян
Градска библиотека “Пеньо Пенев” - Димитровград
Библиотека при Народно читалище “Братство” - Павликени
Библиотека “Никола Фурнаджиев” - Пазарджик
Общинска библиотека “Гео Милев” - Монтана
Библиотека “Христо Ботев” - Враца
Библиотека “Христо Смирненски” - Хасково
Библиотека “Емануил Попдимитров” - Кюстендил
Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” - Шумен
Библиотека “Проф. Боян Пенев” – Разград
Библиотека “Н. Й. Вапцаров” - Кърджали
Библиотека при Нов български университет – София
Общинска библиотека “Искра” – Казанлък
Библиотека "Петър Стъпов" - Търговище


В рамките на Проекта на 28, 29 и 30 септември 2005 г. в зала 2 на Община Стара Загора се проведе семинар на тема “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки” с участието на британски експерт, лектори от организации на хора с увреждания и български библиотеки с опит в обслужването на читатели с увреждания. Домакин на семинара бе библиотека “Родина” - Стара Загора. Участие в обучението взеха 35 представители на библиотеките, участнички в проекта.

Програма на семинара

 

28 септември 2005 г.

 

 

13.30 – 14.00 ч.

Регистрация

 

 

14.00 – 14.30 ч.

Откриване. Приветствия. Представяне на лекторите и участниците

 

 

Първа сесия

 

 

 

14.30 – 16.00 ч.

Британският опит в обслужване на хора с увреждания

 

Anne Poulson, Great Britain

16.00 – 16.15 ч.

Кафе-пауза

 

 

16.15 – 17.00 ч.

Информационни потребности на незрящите в България. Роля на библиотеките в удовлетворяването на информационните нужди на незрящите

 

Петър Стайков

17.00 – 17.30 ч.

Дискусия

 

 

 

29 септември 2005 г.

 

 

Втора сесия

 

 

 

9.00 – 9.30 ч.

Достъпът на незрящите до печатната информация: Възможности и перспективи

 

Хюсаин Исмаил, Фондация „Хоризонти“

9.30 – 10.30 ч.

Софтуерни програми за обслужване на незрящи читатели. Демонстрация

 

Ивайло Маринов, Фондация „Хоризонти“

10.30 – 10.45 ч.

Кафе-пауза

 

 

10.45 – 11.30 ч.

Електронни ресурси, софтуер, услуги за обслужване на хора със зрителни увреждания. Британски водещи практики

 

Anne Poulson, Great Britain

11.30 – 11.45 ч.

Опит на Университетската библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“ в обслужването на хора с увреждания

 

д-р Иванка Янкова

11.45 – 12.15 ч.

Дискусия

 

 

12.30 – 14.00 ч.

Обяд

 

 

Трета сесия

 

 

 

14.00 – 14.15 ч.

Опит на читалищна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас

 

 

14.15 – 14.30 ч.

Опит на библиотека „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик

 

Румяна Врачева

14.30 – 14.45 ч.

Опит на библиотека „Родина“, гр. Стара Загора

 

Слава Драганова, Людмила Борисова

14.45 – 15.00 ч.

Кафе-пауза

 

 

15.00 – 15.30 ч.

Презентация на уебсайта на проекта

 

Таня Тодорова, Димитър Кътовски
Университетска библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“

15.30 – 16.30 ч.

Дискусия, заключителни коментари

 

 

 

30 септември 2005 г.

 

 

10.00 ч. –

Посещение в библиотека „Родина“, гр. Стара Загора