СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ


П Р О Е К Т

Мениджмънт на обществените библиотеки

 

С подкрепата на
Британски съвет - София

 

Проектът има за цел ръководителите на общинските и читалищни библиотеки да осъвременят своите мениджърски знания и умения и да се запознаят с добри практики от Обединеното кралство. По този начин ще съдейства за повишаването на квалификацията и професионалното израстване на ръководителите на обществени библиотеки и за развитието на българските библиотеки в съответствие с изискванията на съвременното общество и европейските тенденции.

Основните дейности по проекта са насочени към обучението на ръководителите на обществени библиотеки с повече от 3-ма библиотекари по следните теми:

• Съвременни тенденции в развитието на публичните библиотеки в условията на информационното общество. Иновативни практики - примери от Обединеното кралство

• Съвременни методи на управление на информационните ресурси, библиотечен персонал, бюджет, проекти. Работа в екип; мотивиране на персонала.

• Работа с местните власти. Сътрудничество с други библиотеки, медии и други организации в местната общност. Застъпничество, лобиране и набиране на средства.

• Стратегическо планиране. Критерии за оценка на ефективността на дейността на библиотеката. Стандарти за библиотечна дейност.

Компонентите на проекта ще бъдат:

• Обучение на обучители по темите, проведено от Том Форест, експерт от Обединеното кралство.

• Провеждане на обучителни семинари в цялата страна за ръководители на общински и читалищни библиотеки

• Издаване на “Насоки в помощ на библиотечния мениджър”


Във връзка с изпълнението на първата дейност, обучение на обучители, УС на СБИР набира кандидати за участие.

Изисквания към кандидатите:

- да имат библиотечно образование или професионална квалификация;
- да работят в регионална, общинска или читалищна библиотека;
- да имат поне 3 години опит на експертна или ръководна длъжност;
- желателно е да имат опит в квалификационни начинания и да притежават комуникативни умения.

Обучението ще се състои в началото на месец октомври и ще бъде с продължителност 3 дни.

Задължение на кандидатите ще бъде да участват като лектори в 6 регионални семинара, които ще се проведат през м. февруари и март 2009 г.

Всички желаещи да участват в обучението на обучители да изпратят молба и кратка професионална автобиография на един от посочените имейли: lib@fastbg.net; board@lib.bg или до офиса на СБИР: София 1000, пл. “Славейков” № 4, стая 609 в срок до 15 септември т.г.


Списък на одобрените за обучители по проекта

В конкурса участваха общо 32 библиотечни специалисти от цялата страна. Изборът бе извършен при съблюдаване на обявените критерии. Едновременно с това Комисията съблюдаваше и следните принципи:
- балансирано участие на представители от различни райони, във връзка с организацията на предстоящото обучение на място;
- приоритет на представители на читалищни библиотекари, към които е насочен проектът;
- приоритетен избор на библиотечни специалисти, които изпълняват експертно-консултативни и координационни функции в регионалните библиотеки.

1. Анелия Цветанова Иванова - РБ "Гео Милев", гр. Монтана
2. Росица Стоянова Попаркова - НЧ "Просвета", гр. Гоце Делчев
3. Лидия Киркор Димитрова - РБ "Партений Павлович", гр. Силистра
4. Николина Дончева Коцева - РБ "Никола Фурнаджиев", гр. Пазарджик
5. Стефка Иванова Илиева - Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив
6. Мариета Иванова Главчовска - НЧ "Зора", гр. Сливен
7. Слава Станкова Драганова - Библиотека "Родина", гр. Стара Загора
8. Албена Любомирова Ихтиманска - Общинска библиотека, гр. Самоков
9. Даниела Колева Стефанова-Тороманова - НЧ "Добри Войников", гр. Шумен
10. Емилия Веселинова Станева-Милкова - РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна
11. Калина . Йорданова Иванова - РБ "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново
12. Тонка Тодорова Койчева - РБ "Христо Смирненски", гр. Хасково

Програмата на обучението можете да видите тук.