Издателска дейност

Издателска дейност на ББИА ПДФ Печат Имейл

Издания на ББИАУстойчивото развитие на библиотечната професионална област изисква структурирана информационна политика и издателска дейност. Целите, които си поставя издателската програма на ББИА, са:

  • Да запознава съсловието със съвременните тенденции в развитието на библиотечната теория и практика.
  • Да популяризира международните препоръки на ИФЛА и да осигурява достъп до международните документи.
  • Да информира за постигнатото и проблемите в развитието на библиотечния сектор в България.
  • Да популяризира добри практики в България и чужбина.
  • Да попълва идентифицирани от професионалната общност липси в професионалната литература.
  • Да осигурява публикуването и разпространяването на авторски трудове на български експерти и специалисти по библиотечно-информационните дисциплини.
  • Да издава помощни материали по актуални проблеми на библиотечната практика, да подготвя предложения за обновяването на нормативните и инструктивните документи.
  • Да подпомага квалификационната дейност на ББИА.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева