Издателска дейност

Е-бюлетин - февруари 2009 ПДФ Печат

 


февруари 2009

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Уважаеми колеги,

Това е първи брой за 2009 г. на електронния бюлетин на ББИА. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете на e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .


 

ББИА


 • Българската библиотечно-информационна асоциация е с нова интернет страница.
  Надяваме се на добро сърудничество с всички членове на сдружението, за да сме ви максимално полезни.
  За контакт относно структурата и съдържанието на интернет страницата: Имейл адресът e защитен от спам ботове. Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 • Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация, в изпълнение на изискванията на ЗЮЛНЦ, вписа сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието. / Писмо до членовете на ББИА


ПРОЕКТИ


 • Като част от проекта "Мениджмънт на обществените библиотеки" Британски съвет - България организира посещение на седем публични библиотеки на гр. Манчестър и околностите му от 24 до 28 ноември 2008 година за трима обучители от България (Стефка Илиева, методист от Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив; Росица Попаркова, директор на Библиотеката при НЧ "Просвета" - Гоце Делчев и Анелия Иванова, главен библиотекар "Обслужващи звена" в Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана).
  В групата бяха включени и две македонки от Скопие - Магдица Самбевска от Националната библиотека и Биляна Косиска от Градска библиотека - Скопие.
  Българската библиотечно-информационна асоциация и Британски съвет - България стартираха през 2008 година проектът "Мениджмънт на обществените библиотеки" с цел ръководителите на българските общински и читалищни библиотеки да осъвременят своите мениджърски знания и умения и да се запознаят с добри практики от Обединеното кралство.
  На страницата на проекта можете да прочтете впечатленията на българските колеги от посещението на библиотеките в Англия.
  Предстои провеждането на Регионални семинари по проекта.

СЕМИНАРИ

  • На 5 и 6 март 2009 г. в Регионална библиотека ”Пенчо Славейков” - Варна ще се проведе семинар и уъркшоп на тема „Модерната младежка библиотека” - съвместна инициатива на Гьоте институт – България, Българска библиотечно-информационна асоциация и Варненската библиотека.
   Целта на семинара е да представи новите модерни схващания за съвременна младежка библиотека и доколко тя отговаря на търсенията на младежите на възраст 13 - 19 години във века на интернет. Може ли тази група читатели да бъде привлечена в библиотеката и как тези проблеми намират решение в Германия. Г-жа Жанет Ахтенбергер ръководи младежката библиотека в Хамбург, г-жа Мартина Райнхолд ръководи младежка библиотека в Дрезден. Тези две библиотеки са водещи в Германия и са намерила собствен оригинален подход за привличане на младежите.
   Насърчаването на четенето е необходимост, която се дискутира еднакво сериозно в Германия и България. Обществените библиотеки са много активни в предлагането на различни начини за предизвикване на интереса и удоволствието от четенето при децата и юношите. В Германия възникват нови, атрактивни и авангардни юношески библиотеки. Те са мултимедийни и актуалността е важен техен приоритет. Предлагат информация, свързана с образованието, и си сътрудничат както с училищата, така и с други институции, обгрижващи младите хора.

 

 • Библиотеката на Американския Университет в България и Българският Информационен Консорциум Ви канят да участвате във XII издание на Ден на технологиите на тема “Електронни ресурси в библиотечните колекции”, което ще се проведе на 5 март 2009 г. в Библиотеката на АУБ – Благоевград, Скаптопара, Нова академична сграда. / Повече на страницата на БИК

 

СЪОБЩЕНИЯ


 • Отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив предоставя информация за постъпилите нови документи в отдела за 2008 година. Списъкът можете да изтеглите от тук.
 • На страница Стандарти от меню Публикации на сайта на ББИА можете да намерите преводните текстове на два стандарта на ИФЛА за описание - общ и за продължаващи издания. Общият стандарт е преведен от Александра Дипчикова, а стандартът за продължаващи издания - от Александра Дипчикова и Румяна Петрова. Към него са добавени и български примери от практиката на Текущата национална библиография, предложени от Илона Калоянова.
 • Съобщаваме на всички колеги, че през м. октомври 2008 г. в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе учредена Национална агенция за ISMN. International Standard Music Number е уникален номер за идентификация на публикувани партитури по целия свят, предназначени за продажба, заемане или безплатно разпространяване. / Повече
 • От началото на 2009 г. стартира тригодишен достъп до платформи с научна информация, лицензирани от Министерството на образованието и науката. Достъпът до тези платформи е възможен от IP пространството на всички български университети и колежи, всички институти на БАН, Народна библиотека, Централна научно-техническа библиотека, Централна селскостопанска библиотека и ВАК. / Повече  
 • На 12 февруари 2009 г. в Брюксел на специална церемония, организирана от Европейската комисия, Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра получи две първи награди от международното състезание „Energy trophy+” , съответно за най-много спестена енергия – 29% в категория сгради с потребление по-малко от 219 kWh/m2 и за най-добра мотивационна и информационна кампания. / Повече 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева