Издателска дейност

Е-бюлетин - октомври 2009 ПДФ Печат


октомври 2009

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

Уважаеми колеги,

Това е седми брой за 2009 г. на електронния бюлетин на ББИА. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете на e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .


 

ГОДИШНИНИ

 • От 2 до 4 ноември 2009 г. Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив ще отбележи 130-годишнината от основаването си / Програма 
   Честито, колеги!  


ПРОЕКТИ

 • На 30 септември 2009 г. в Американския кът на Столична библиотека се проведе семинар на тема „Обществените библиотеки и ролята им в ученето през целия живот” по проекта ENTITLE, в който ББИА е българският партньор. / Презентации
 • Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” осъществява съвместен проект „Утвърждаване на Ловешката библиотека като обществен информационен център” със Сдружение „Екомисия 21 век” - Ловеч. / Повече

 

КОНФЕРЕНЦИИ

 • През тази година 18 представители на българската библиотечна общност участваха в редовната годишна конференция и световен конгрес на Международната федерация на библиотечните асоциации и институти - IFLA (www.ifla.org), който се проведе от 23-ти до 27-и август в Милано, Италия. / Повече
 • На 17 и 18 ноември 2009 г. в Народна библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново ще се проведе Осма национална научна конференция "Библиотеки – четене – комуникации". Конференцията обхваща теми в областта на библиотечното дело, печатните комуникации и медиите и е в рамките на тържествата за 120-годишнината на Народната библиотека. / Покана / Заявка за участие  

 

СЪОБЩЕНИЯ

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации"
  По програмата ще се финансират и проекти за модернизиция на информационното обслужване в библиотеките на държавните висши училища в общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.
  Допуска се финансиране и на следните дейности: ремонт, реконструкция, обновяване и модернизация на библиотеките на висшите училища, включително доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, софтуер, предназначен за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания.
  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 февруари 2010 година.
  Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване  ще намерите на страницата на министерството.
 • Сканирането на 12 милиона страници прави възможно безплатното изтегляне на повече от 110 000 публикации на ЕС от виртуалната библиотека на книжарницата на ЕС. На 16 октомври на Франкфуртския панаир на книгата се състоя пускането в действие на библиотеката, като тя предлага всички публикации, редактирани от Службата за публикации, издадени от името на институциите, агенциите и други органи на ЕС от 1952 г. насам. / Повече на страницата на Европейската комисия
 • Европейската комисия прие съобщение относно авторското право в икономиката на знанието с цел справяне с важните културни и правни предизвикателства на масовата цифровизация и разпространение на книги и особено на фондовете на европейските библиотеки.
  Повече в информацията на Нели Огнянова Авторското право в икономиката на знанието.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева