Издателска дейност

Е-бюлетин - ноември 2009 ПДФ Печат


ноември 2009

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

Уважаеми колеги,

Това е осми брой за 2009 г. на електронния бюлетин на ББИА. Бюлетинът съдържа информацияза актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките исдружението.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишетена e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .
ПРОЕКТИ

 • Обявен е списъкът от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на програма „Глоб@лни библиотеки - България” / Повече
 • Среща на Работната група по програмата Глоб@лни библиотеки – България / Повече
 • Възможност за финансиране на развитието на иновативни услуги в обществените библиотеки / Повече

 

СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 • Във втората седмица на ноември Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна проведе втори практически курс в рамките на програма "Грюндвиг": Long Life Learning For Seniors (LL4S). Курсът е с предмет "Компютърни и информационни умения за начинаещи", а обучаемата целева група е възрастни хора над 60 години. / Повече
 • На 19 ноември 2009 г. от 10.00 ч. Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца бе домакин на Шестата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, традиционно организирана от библиотеката и Регионален инспекторат по образованието на МОН – Враца. Темата за 2009 година бе „Народните занаяти в миналото и днес”. / Повече  
 • Международният УДК семинар 2009 - "Каталогизацията на кръстопът - различни възможности за използване", се проведе в Кралската библиотека в Хага, Холандия на 29 и 30 октомври. В него участваха 135 библиотекари, информационни специалисти, университетски преподаватели и изследователи от 32 страни. / Повече

 

ОБУЧЕНИЯ

 • В изпълнение на задълженията си по Закона за обществените библиотеки за оказване на квалификационна и експертно-консултантска дейност за библиотеките на територията на област Враца, Регионална библиотека „Христо Ботев” организира практикум с новоназначени и неквалифицирани библиотекари за придобиване на минимум библиотечни знания. / Повече
 • Отдел „Координация и връзки с обществеността” в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” традиционно организира и провежда семинари, практикуми и обучения за продължаваща квалификация на библиотекарите от Пазарджишка област. / Повече
 • От 11 до 13 ноември 2009 г. отдел „Методичен” на НБИВ - Пловдив проведе тридневно обучение за библиотекари без библиотечна квалификация. Присъстващите 26 библиотекари бяха представители на градски и селски читалищни библиотеки от областта. / Повече

 

ПРАЗНИЦИ

 • В НЧ Просвета - Мездра в навечерието на 1 ноември / Повече
 • Денят на народните будители в с. Величково, общ. Пазарджик / Повече
 • Будители от Тутраканско / Повече

 

НОВИ КНИГИ

 • На 24 ноември 2009 г. в СУ "Св. Климент Охридски" бе представена книгата Тодор Боров. Избрани страници от Библиотека "Университетско наследство". Подборът и редакцията на изданието са на доц. Татяна Янакиева от Катедра БИН. Тя е автор и на встъпителната студия. Представянето бе част от програмата на традиционните Климентови дни в Софийския университет.

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 • Конкурс за Главен специалист в информационно-библиотечен център за учители по английски език, ДИУУ / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева