Издателска дейност

Е-бюлетин - януари 2014 ПДФ Печат


януари 2014

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734
София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4, тел./факс (02) 421 9886,
e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първи брой за 2014 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

  • Гьоте-институт и Българската библиотечно-информационна асоциация работят заедно в рамките на иницативата "Четене… от самото начало", която цели да засили дейността по насърчаване на четенето в ранна детска възраст в България. На 7 март 2014 г. в Гьоте-институт София, ще се проведе лекция и уъркшоп (симултанен превод немски-български), на които Уте Хахман, ръководителка на Градска библиотека в Брилон, ще представи модели за насърчаване на четенето. / Повече

  • Българската библиотечно-информационна асоциация обявява процедура по набиране на предложения за Годишните библиотечни награди за: БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА; БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА; МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА; ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ. Подаването на предложения става по реда, отразен в Статута и Процедурата на Годишните библиотечни награди. / Повече

  • На портала за обществени комуникации на Министерски съвет е публикувана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. ББИА изпрати Становище относно Стратегията и то вече е отразено на портала. / Повече

  • Информация за Националните библиотечни инициативи и Международните конференции и събития за 2014 г. можете да получавате от сайта на ББИА.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  • Продължава записването за курсове в Центъра за продължаващо образование на библиотекари през м. март 2014 г. Вижте кои курсове се предлагат в Календарния график на курсовете.

  • В три последователни седмици, на 15, 22 и 29 януари 2014 г. в Библиотеката на Нов български университет се проведе курсът "УДК – методика на класифициране" с лектор Милена Миланова. В него се включиха 8 библиотекари от различни отдели на библиотеката. / Повече

 

ИЗДАНИЯ

  • Излезе нов учебник по Библиотечни фондове и каталози с автор Милена Миланова. Първата част разглежда теоретичните изисквания към организацията и управлението на библиотечния фонд, както и практическите дейности, свързани с библиотечната обработка и опазването на библиотечните колекции. Втората част е посветена на стандартите за библиографско описание на документите и изграждането на традиционни и електронни библиотечни каталози. / Повече

  • Тъй като ООН пристъпва към създаване на концепция за световното развитие след 2015 година, със своето Становище относно библиотеките и развитието ИФЛА приканва всички заинтересовани страни да признаят библиотеките във всички части на света като надеждни механизми в обезпечаването на програми за устойчиво развитие. / Повече

 

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ

  • ББИА поздравява колегите от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, които от 11 февруари 2014 г. предоставят на своите потребители възможност за информационно търсене в електронен каталог, съдържащ над 1 000 000 библиографски записа! През миналата година Библиотеката спечели наградата на ББИА "Библиотека на годината".

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева