Издателска дейност

Е-бюлетин - март 2014 ПДФ Печат


март 2014

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734
София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4, тел./факс (02) 421 9886,
e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Втори брой за 2014 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • ББИА ще проведе своята ХХІV национална годишна конференция на 5 и 6 юни 2014 г. в София на тема: Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности.Молим ви да изпращате своите предложения за доклади в срок до 30 април 2014 г. на имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове. ./ Повече
 • Управителният съвет на ББИА свика редовно Общо годишно събрание, което се проведе на 27 март 2014 г. в голямата зала на БАН. На сайта са публикувани Отчетния доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2013 г. и Програмата за дейността на ББИА за 2014 г./ Повече
 • На 7 март 2014 г. в Гьоте Институт се проведе лекция и семинар на тема: Четене … от самото начало: идеи за насърчаване на четенето, организиран от домакините със съдействието на ББИА./ Повече
 • На 13 март 2014 г. се проведе първото заседание на Националния съвет по читалищно дело при министъра на културата. В него библиотечната общност е представена от проф. Боряна Христова, Директор на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Ели Попова, Директор на ИБ на ББИА./ Повече

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Продължава записването за курсове в Центъра за продължаващо образование на библиотекари през м. април 2014 г. Вижте кои курсове се предлагат в Календарния график на курсовете.
 • СУ „Св. Климент Охридски” обявява допълнителен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. Срокът за кандидатстване за докторанти към Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” е до 30 април 2014 г./ Повече
ИЗДАНИЯ

 • Излезе нов учебник по „Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт”. В него са обхванати темите, свързани с: история на книгата и библиотеките в света и в България; дефинирането на понятието „библиотека” и нейната мисия и функции; националната система на библиотеките в България; управлението и организацията на библиотеката; лидерските подходи в управлението на библиотечния персонал; нормативната уредба за библиотеките; библиотечния маркетинг и връзките с обществеността./ Повече

 

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ

 • Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе с подкрепата на Община Русе и Фондация „Васил Левски” организира на 24 и 25 април 2014 г. юбилейна научна конференция с международно участие на тема: Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик”./ Повече
 • Регионална библиотека Пенчо Славейков” предлага възможност за участие в: InstaReading – Състезанието, което чете! Целта е насърчаване и популяризиране на четенето, като се даде трибуна за изява на читателите./ Повече
 • На 15 април 2014 г. в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна ще се проведе отворен форум-дискусия на тема: Европеана: прозорец към европейската култура – единни в многообразието. / Покана
 • На 26 февруари 2014 г. в читалнята на Регионална библиотека „Христо Ботев” се проведе годишното отчетно събрание на библиотекарите от област Враца. На събранието присъстваха 70 библиотекари от обществените библиотеки./ Повече

 

СЪОБЩЕНИЯ

 • От началото на месец март 2014 г. на адрес https://www.facebook.com/Europeana българските последователи на страницата на Европеана могат да открият интересни публикации на родния си език, доставени благодарение на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна и партньорите от различни културни институции от цялата страна.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева