Издателска дейност

Е-бюлетин - октомври 2014 ПДФ Печат


октомври 2014

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734
София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4, тел./факс (02) 421 9886,
e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Девети брой за 2014 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

  • Уважаеми колеги,
    За два дни получихме повече от 25 заявки за пътуващите сандъчета от училищни, читалищни, общински и регионални библиотеки. С предимство в списъка на чакащите ще подредим тези библиотеки, които са членове на ББИА или поне един библиотекар от библиотеката плаща индивидуален членски внос. / Повече

  • ББИА изпрати своите подробни предложения по Проект на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020). / Повече

  • От името на ББИА беше внесено писмо до министъра на културата относно участието на обществените библиотеки в програмите за развитие на електронното управление като точки за достъп и в дейностите по популяризиране, достъп и участие на гражданите в електронното управление. / Повече

  • На 29 септември 2014 г. г-жа Снежана Янева внесе в Министерство на културата писмо от името на ББИА с предложения за мерки за по-нататъшното развитие на обществените библиотеки. / Повече

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ИЗДАНИЯ

  • Новата книга на проф. Александър Димчев „Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят“ се разпространява само чрез офиса на ББИА. / Повече

  • Заявки за покупка на учебниците „Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване“, „Библиотечни фондове и каталози“ и „Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт“ могат да се правят на имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове. . Книгите се закупуват в офиса на ББИА или се изпращат по пощата/с куриер за сметка на получателя, след превод на съответната стойност на закупените бройки по банковата сметка на ББИА. / Повече

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева