Издателска дейност

Е-бюлетин - декември 2014 ПДФ Печат


декември 2014

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734
София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4, тел./факс (02) 421 9886,
e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Единадесети брой за 2014 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • В рамките на Програмата „Обществени библиотеки 2020“ стартира нова инициатива – „Members of European Parliament Library Champions“. Тя за първи път ще обедини представители в Европейския парламент, които биха работили в полза на обществените библиотеки и биха подкрепили бъдещи действия за тази кауза на местно и европейско ниво. ББИА отправи покана към българските представители в Европейския парламент да се присъединят към инициативата и да планират посещение на обществена библиотека в България. / Повече

 • През 2015 г. се навършват 100 години от рождението на Петър Увалиев (1915 – 1998). ББИА насърчава библиотеките да се включат в отбелязването на бележитата дата, като през юбилейната година представят на своите читатели, гости и на цялата общественост притежавани във фондовете им документи и материали, свързани с живота и делото му. / Повече

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 
ИЗДАНИЯ

 • Излезе от печат сборникът „Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности: Доклади от XXIV национална конференция на ББИА, София, 5 – 6 юни 2014 г.“ Сборникът се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА, и на индивидуални членове при поискване. / Повече

 • Стартира абонаментната кампания за списание ББИА онлайн за 2015 година. Предлагаме следните варианти за абонамент:

  • печатно издание за 6 месеца (24 лв.);
  • печатно издание за 1 година (48 лв.);
  • електронно издание за 1 година (24 лв.);
  • печатно и електронно издание за 1 година (60 лв.). / Повече
 • Новата книга на проф. Александър Димчев „Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят” се разпространява само чрез офиса на ББИА. / Повече
СЪОБЩЕНИЯ

 • В Държавен вестник, № 98 от 28 ноември 2014 г. е обнародвана Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на министъра на културата. Тази Наредба се издава на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки. / Повече
 • Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за изпълнителен директор. Кандидатите подават документите на електронна поща: Имейл адресът e защитен от спам ботове. или в запечатан плик на адрес: ул. "Христо Белчев" 1, ет. 4, София 1000, България. Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 8 януари 2015 г. / Повече
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева