Издателска дейност

Е-бюлетин - март 2015 ПДФ Печат


март 2015

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734
София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4, тел./факс (02) 421 9886,
e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Втори брой за 2015 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

  • УС на ББИА на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 18, т. 1 от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от 19.01.2015 г., свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 1 април 2015 г. в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1. Моля да изпращате номинации за членове и председател на УС на ББИА, придружени с препоръки за номинираните колеги, в срок до 15 март 2015 г. на e-mail: Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
  • УС на ББИА започва набиране на кандидатури за Годишните библиотечни награди 2014 г.
    Очакваме вашите предложения за: Библиотека на годината, Библиотекар на годината, Млад библиотекар на годината и Подкрепа за библиотеките. Срокът за подаване на кандидатурите е до 15 април 2015 г. Вашите предложения можете да изпращате на адрес: Имейл адресът e защитен от спам ботове. или Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
  • ББИА изпрати писмо до г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България, във връзка с намаляване числеността на персонала в НБКМ, националните музеи и галерии. / Повече

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  • Продължава записването за курсове в Центъра за продължаващо образование на библиотекари през м. март 2015 г. Вижте кои курсове се предлагат в Календарния график на курсовете.

  • През 2015 г. ще продължи практиката за провеждане на изнесени курсове от ЦПОБ извън София. Както и досега, хонорарите на преподавателите ще бъдат покрити със средства на ББИА, но командировъчните разходи (пътни, дневни и нощувки) на преподавателя вече ще се поемат от библиотеката домакин. От началото на 2015 г. влизат в сила и нови цени на курсовете от ЦПОБ. / Повече

 
ИЗДАНИЯ

 

СЪОБЩЕНИЯ

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева