Издателска дейност

Е-бюлетин - януари 2016 ПДФ Печат


януари 2016

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първи брой за 2016 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • В бр. 97 на Държавен вестник от 11 декември 2015 г. са обнародвани изменения и допълнения към Закона за достъп до обществена информация. От приетите изменения и допълнения в него следват редица нови отговорности и задължения за обществените и университетските библиотеки, поради което УС на ББИА планира да поиска тълкуване от компетентните органи относно прилагането на Закона от библиотеките. Моля да изпратите въпросите, на които бихте искали да получите отговор, за да бъдат отразени в искането ни, в срок до 15 февруари 2016 г. на имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
 • Церемонията по награждаването на победителите в националната кампания „Читател на годината” се състоя на 8 януари 2016 г. в Столична библиотека. По регламент всяка една от регионалните библиотеки, участващи в кампанията, излъчи измежду своите читатели „Читател на годината 2015” на базата на най-голям брой заети книги през годината. Наградата за всички отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел. / Повече
 
ИЗДАНИЯ

 • Излезе брой 6 за 2015 г. на списание „ББИА онлайн”. / Повече
 • Продължава абонаментната кампания за списание ББИА онлайн за 2016 г. Предлагаме следните варианти за абонамент:
  • печатно издание за 6 месеца (24 лв.);
  • печатно издание за 1 година (48 лв.);
  • електронно издание за 1 година (24 лв.);
  • печатно и електронно издание за 1 година (60 лв.).
  Крайният срок за превеждане на сумата за абонамент е 26 февруари 2016 г. Повече
 • Излезе от печат сборникът „Визия за бъдещето на библиотеките в България: Доклади от XXV национална конференция на ББИА, Стара Загора, 4 – 5 юни 2015 г.”. Той се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА, и на председателите на териториалните секции в страната. / Повече

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • През м. май 2015 г. УС на ББИА обяви възможност за провеждане на обучения при облекчени финансови условия в страната за библиотеки, в които досега не е имало курсове от програмата за продължаващо образование на библиотекари (ПОБ). За първите 5 библиотеки, които подадат заявки на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  за провеждане на курс от програмата на ПОБ, ББИА ще поеме командировъчните разходи на преподавателя (пътни, дневни и нощувки). Обученията трябва да се проведат до 29 февруари 2016 г. / Повече

 

СЪОБЩЕНИЯ

 • Информация за предстоящи конференции в чужбина през 2016 г. / Повече

   

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева