Издателска дейност

Е-бюлетин - септември 2017 ПДФ Печат

alt
септември 2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Осми брой за 2017 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

  • Дискусията на ИФЛА „Глобална визия за библиотеките“, стартирана в началото на 2017 г., ангажира хиляди представители на световната библиотечна общност да обсъдят как с общи усилия можем да посрещнем предизвикателствата на бъдещето. Лозунгът на световната дискусия е: „Заедно създаваме бъдещето! Присъедини се към нас“. През август 2017 г. ИФЛА предостави възможност за онлайн гласуване на приоритетните действия, които обединеният библиотечен сектор трябва да предприеме. Крайният срок за гласуване е 30 септември 2017 г. Повече
  • ББИА е сред първите неправителствени организации с действащи домейни на кирилица. Това са ббиа.бг и библиотеки.бг. При изписване на всеки от тези адреси автоматично ще се отвори съществуващият сайт на ББИА с вече познатия домейн lib.bg (на латиница). Новите домейни дават възможност на българските потребители по-лесно да стигат до информация за Българската библиотечно-информационна асоциация. / Повече

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  • Стартираха две обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание", финансирани по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обученията са организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и регионалните библиотеки в Монтана и Стара Загора, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и Закона за професионалното образование и обучение. / Повече
  • През м. юли 2017 г. стартираха четири обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание". Обученията са организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и регионалните библиотеки в Кърджали, Монтана, Силистра и Стара Загора, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и са финансирани от Фондация „Глобални библиотеки – България”, в изпълнение на целите й да насърчава ученето през целия живот. / Повече
  • Продължава записването за провеждане на курсове от ЦПОБ през 2017 г. Заявки за организиране на курсове може да подадете на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 0885 311 836. Заявки могат да се събират и на регионално равнище от съответната библиотека – инициатор на обучение или от териториалната секция при изнесените обучения извън София.  / Повече

 

ИЗДАНИЯ

  • Очакваме да изпратите статии, свързани с интересни дейности, нови проекти и иновативни услуги на вашите библиотеки за 5 брой на списание „ББИА онлайн”, най-късно до 29 септември 2017 г. на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ
  • Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора организира Първа национална среща на консултантите по библиотерапия на 24 и 25 октомври 2017 г. Форумът е отворен както за консултанти по библиотерапия, така и за всеки, който работи или проявява интерес към темата. Заявка за участие с доклад, представяне на случай или групов опит или като слушател изпращайте в срок до 25 септември / 13 октомври 2017 г. Текстовете си изпращайте на адрес:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. . За контакти: тел. 042 648131; 0888642151. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева