Издателска дейност

Е-бюлетин - декември 2017 ПДФ Печат


декември 2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Десети брой за 2017 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА
  • На 2 ноември 2017 г. г-жа Снежана Янева, председател на ББИА, взе участие в заседанието на Комисията по културата и медиите, на което бе обсъден Законопроектът за държавния бюджет на РБългария за 2018 г. Комисията одобри на първо четене проекта за бюджет на Министерство на културата, в който за първи път след пет години години се предвиждат повече от 10 стотинки на човек от населението за попълване на фондовете на обществените библиотеки по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. / Повече

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
  • От 23 до 25 януари 2018 г. в Казанлък ще се проведе "Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия" с лектори Минчо Николов и Дончо Донев. Желаещите да се включат в него може да се запишат на имейл Имейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 18.00 ч. на 19 януари 2018 г. / Повече

  • На 5 и 6 февруари 2018 г. в София ще се проведе курсът "Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности" с лектор Наталия Георгиева. Желаещите да се включат в него може да се запишат на имейл  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  най-късно до 18.00 ч. на 2 февруари 2018 г. Повече
  • Платформа за дистанционно обучение по андрагогика, достъпна безплатно от цял свят на английски, български, литовски и латвийски език. Обучението е насочено както към библиотекари в библиотеки, които организират обучения за възрастни, така и към всички останали библиотекари, тъй като във всяка библиотека има читатели, които са възрастни обучаеми или са обучители на възрастни. / Повече

 

ИЗДАНИЯ
  • Излезе брой 5 за 2017 г. на списание „ББИА онлайн”. Очакваме да изпратите вашите статии за следващия брой на списанието до 15 януари 2018 г. на имейл   Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
  • Продължава абонаментната кампания за списание "ББИА онлайн" за 2018 г. Предлагаме следните варианти за абонамент: печатно издание за 6 месеца (24 лв.); печатно издание за 1 година (48 лв.); електронно издание за 1 година (24 лв.); печатно и електронно издание за 1 година (60 лв.). Краен срок за превеждане на сумата за абонамент – 31 януари 2018 г. / Повече

 

СЪОБЩЕНИЯ
  • EIFL обяви нова конкурсна сесия за Наградата за иновации за обществени библиотеки, предлагащи услуги, които подобряват живота на хората. Библиотеките, които кандидатстват, трябва да използват ИКТ, за да подпомогнат някои от целите, включени в Програмата за устойчиво развитие на ООН 2030. Наградата се състои в $1500 и широко популяризиране чрез глобалните комуникационни канали и мрежи. Срокът за кандидатстване е 11 януари 2018 г. / Повече
  • Обновен е сайтът "Пътуващите сандъчета". На него има информация за над 80 сандъчета с книги за деца и тийнейджъри, от които може да поръчате за вашата библиотека. / Повече
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева