Издателска дейност

Е-бюлетин - юли 2018 ПДФ Печат

alt
юли 2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пети брой за 2018 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА
  • На 11 юли 2018 г. председателят на ББИА проведе работна среща с г-жа Амелия Гешева, зам.-министър на културата. Г-жа Янева засегна и въпроса с осигуряването на средства за изпълнение на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване. Такива средства не бяха осигурени в бюджета за 2018 г. въпреки включването им в Проекта за бюджет за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 – 2019 г. в програмен формат. За съжаление, в публикуваната на сайта на Министерство на културата бюджетната прогноза за периода 2018 – 2020 г. такива средства не са предвидени. / Повече
  • Hа 28 юни 2018 г. в заседателната зала на Научната библиотека на НАЦИД в София се проведе националният семинар „Глобална визия за библиотеките”. Дискусията е част от мащабната инициатива на Световната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) за създаване на силен и обединен библиотечен сектор, който подпомага формирането на грамотни, информирани и активни граждански общества. / Повече
  • Презентациите, представени в Пловдив на 7 и 8 юни на XXVIII национална научна конференция на ББИА "Българското книжовно наследство – част от европейското културното пространство", са достъпни на сайта. / Повече
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
  • През м. юли 2018 г. се проведоха държавните изпити по теория и по практика по „Библиотекознание“ за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“ в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. 18 читалищни библиотекари от област Монтана и 12 читалищни библиотекари от област Стара Загора се представиха успешно като показаха усвоените теоретични знания и практически умения по време на обученията, провеждани от ЦПО към Асоциация „Съвременни читалища“, съвместно с ББИА и двете регионални библиотеки, и с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България”. / Повече
  • В началото на м. юни 2018 г. се проведоха първите държавни изпити по теория и по практика по „Библиотекознание“ за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар" в Регионална библиотека „Никола Вапцаров“ – Кърджали и Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра. 7 читалищни библиотекари от област Кърджали и 12 читалищни библиотекари от област Силистра се представиха успешно като показаха усвоените теоретични знания и практически умения по време на обученията, провеждани от ЦПО към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с ББИА и двете регионални библиотеки, и с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България”. / Повече
ИЗДАНИЯ
  • Излезе от печат брой 2 за 2018 г. на списание „ББИА онлайн”. Очакваме да изпратите вашите статии за брой 4 до 26 август 2018 г. на имейл  Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
СЪОБЩЕНИЯ
  • Наближава крайният срок (26 юли 2018 г.) за подаване на проекти по обявената от  Министерство на културата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2018 г. Право на участие в конкурса имат библиотеките по смисъла на Закона за обществените библиотеки. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева