Издателска дейност

Е-бюлетин - април 2020 ПДФ Печат

alt
април 2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трети брой за 2020 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация въз основа на решение от 10.04.2020 г. отлага свикването на редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на 14 април 2020 г. от 9:00 часа в зала 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи, София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №108.
  Събранието ще се проведе при същия дневен ред на 19 май 2020 г. от 9:00 часа в зала 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи, София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №108. / Повече
 • Решения на УС на ББИА от 10 април 2020 г.:
  1. Отменя провеждането на Национална библиотечна седмица в периода 11 – 15 май, поради обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г.
  2. Отлага провеждането на годишната национална конференция за месец октомври 2020 г. Конкретните дати ще бъдат определени допълнително.
  3. Годишните библиотечни награди за 2019 г. ще бъдат връчени на годишната национална конференция на ББИА през месец октомври. Срокът за изпращане на предложения се удължава до 30 септември 2020 г. / Повече
 • Уважаеми колеги,
  Във връзка с извънредното положение, обявено в страната, не могат да се осъществят традиционните инициативи, свързани с ежегодния Маратон на четенето (2 – 23 април 2020). Кризата, възникнала с пандемията, за нас, библиотекарите, е една нова възможност. Възможност да покажем и докажем, че четенето е дейност, с която най-добре може да се осмисли свободното време вкъщи! Нека 15-то издание на маратона се проведе онлайн в дигитална среда! 
  Моля да изпращате информация за вашите инициативи текущо на имейл  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  в периода 1 – 23 април 2020 г. На базата на изпратената информация ще подготвим материал за добрите практики на библиотеките за действие в дигитална среда, който ще публикуваме в списанието „ББИА онлайн“. / Повече

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Продължава записването за провеждане на курсове от ЦПОБ през 2020 г. Заявки за организиране на курсове може да подадете на имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 0885 311 836. Информация за предстоящи курсове може да намерите в раздела Календарен график на курсовете през 2020 г. / Повече
 • Предлагаме нов курс на Наталия Георгиева – Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги. Курсът представя новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите. Фокус на обучението е онлайн маркетингът като средство за позициониране и популяризиране на библиотеките в конкурентна онлайн среда.

ИЗДАНИЯ

 • Очакваме да изпратите вашите статии за брой 3 за 2020 г. на списанието до 11 май 2020 г. на имейл  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

СЪОБЩЕНИЯ

 • Във връзка с извънредното положение, обявено в страната и невъзможността на библиотеките да работят по традиционния начин, ББИА ще публикува поредица от материали, свързани с безопасността на персонала, карантината за книгите и другите библиотечни документи, онлайн услугите и работа на библиотеките в дигитална среда. 
  Съветите по-долу са базирани на настоящите изследвания, предоставени от медицинските и научните общности относно COVID-19. Тъй като тяхното разбиране за вируса се развива, съветите на Northeast Document Conservation Center (NEDCC)  за опазване на документите също търпят промяна. / Повече
 • Използвайки опита на библиотеки от цял свят, ИФЛА дава следните препоръки за управление на библиотеките в случай на пълно затваряне:
  • Да се осигури възможност на персонала да работи дистанционно от дома, освен ако не е необходим на място. Там, където служителите ходят на работа, да се гарантира, че могат да спазват правилата на социалното дистанциране (разстояние от не по-малко от 1.5 м между двама души в затворени помещения). / Повече
 • Библиотекарите по целия свят работят усилено, за да осигурят достъп до колекции и услуги от разстояние. Всички видове библиотеки популяризират своите онлайн услуги – например Националната библиотека на Франция организира виртуални изложби, а Националната библиотека на Испания промотира своето дигитално съдържание, което може да се използва за подпомагане на образованието.
  Много публични библиотеки предлагат онлайн четения на книги при спазване на авторските права. Освен това са положени големи усилия за увеличаване на достъпа до електронни книги, например чрез увеличаване на броя на електронните книги, които хората могат да заемат по всяко време (в Дания) и чрез преразпределяне на суми от бюджета за заплащане на електронно съдържание. / Повече
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева