Издателска дейност

Е-бюлетин - май 2021 ПДФ Печат

alt
май 2021

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърти брой за 2021 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

  • УС на ББИА на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 18 от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от 19.05.2021 г. свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 29 юни 2021 г. от 9.00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се да присъстват всички индивидуални членове и членовете – юридически лица на ББИА, издължили членския си внос за 2020 г. до 31.12.2020 г.
    Моля да изпращате номинации за членове на УС и председател, придружени с препоръки за номинираните колеги, в срок до 18 юни 2021 г. на e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. . Заявки за участие в Общото събрание (на индивидуалните членове и членовете – юридически лица) се изпращат до 23юни 2021 г. на e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
  • За 15-а поредна година ББИА организира застъпническата кампания Национална библиотечна седмица, която се проведе от 17 до 21 май 2021 г. под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“. С различни присъствени и онлайн инициативи в кампанията се включиха десетки библиотеки от цялата страна. Беше създаден YouTube канал на ББИА, в който са публикувани клипове на библиотеки, представящи дейностите им в условията на пандемия и клипове, които показват ролята на библиотеката според дейци на културата, представители на местната власт и посланици на библиотеките. / Повече
  • На 19 май 2021 г. в рамките на ХV Национална библиотечна седмица членовете на УС на ББИА Спаска Тарандова и Анета Дончева се срещнаха със зам.-министъра на културата Весела Кондакова. На срещата бяха представени основните проблеми на библиотечния сектор в настоящия момент и предизвикателствата, пред които е изправен. Особено внимание представителите на ББИА обърнаха на въпроса за необходимостта от потвърждаване на предложенията на ББИА в Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с дигитализацията на библиотечните фондове, които са от изключителна важност за цифровия преход на библиотеките и за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19. / Повече
  • УС на ББИА удължава срока за набиране на кандидатури за Годишните библиотечни награди за 2020 г. до 20 септември 2021 г. Може да изпращате вашите предложения за: БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА; БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА; МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА и ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.   / Повече


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  • Продължава записването за провеждане на курсове от ЦПОБ през 2021 г. Заявки за организиране на курсове може да подадете на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 0885 311 836. Предстоящите курсове може да видите в Календарния график на курсовете през 2021 г.


ИЗДАНИЯ

  • Може да изпращате вашите материали за брой 3 за 2021 г. на списание „ББИА онлайн“ на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 7 юни 2021 г. 


СЪОБЩЕНИЯ

  • РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора обявява Конкурс за буктрейлъри „Живи страници”. За конкурса се приемат индивидуално или колективно/екипно изработени буктрейлъри от ученици на възраст от 14 до 19 години най-късно до 23 юни 2021 г. За допълнителна информация: Дарина Кондратцева, тел.: 0884477153, имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. . / Повече
  • Фондация "Вигория" и РБ „Дора Габе“, с подкрепата на Община Добрич, организират Национален конкурс „Гласът на родовата памет“ по повод 105-годишнината от репресиите над мирното население от Добруджа (1916 – 1918) и 80 години от Крайовската спогодба (7.9.1940 г.). Материалите се изпращат на е-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  най-късно до 15 юни 2021 г. За повече информация: Невяна Христова, e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. ; тел.: +359 58 602544. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева