Издателска дейност

Е-бюлетин - юли 2021 ПДФ Печат

alt
юли 2021

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пети брой за 2021 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • На 29 юни 2021 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе Общото годишно отчетно-изборно събрание на ББИА за 2020 г. На него бяха представени отчетният доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г., финансовият отчет за изминалата година и бяха приети бюджетът и програмата за дейността на асоциацията през 2021 г. Приветствие към участниците в общото събрание поднесе зам.-министъра на културата Весела Кондакова.
  В началото на събранието с едноминутно мълчание беше почетена паметта на Мария Младенова, главен редактор на списание „ББИА онлайн“, и Емилия Милкова, дългогодишен член на УС на ББИА и председател на ББИА в периода 2020 – 2021.
  За нови членове на УС за мандата 2021 – 2024 г. бяха избрани Петя Георгиева – Библиотека при Аграрен университет – Пловдив и Росица Добрева – РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен, а за председател на ББИА беше избрана Анета Дончева – СУ „Св. Климент Охридски“. / Повече
 • Обръщение на председателя на ББИА за мандата 2021 – 2024 г. Анета Дончева. / Повече
 • ББИА ще проведе своята XXXI Национална конференция на тема „Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда“ на 14 и 15 октомври 2021 г. в Бургас. Моля да изпращате своите предложения за доклади (заглавие и анотация до 700 знака) в срок до 15 септември 2021 г. на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. , като посочите и координати за обратна връзка. След като бъдат разгледани всички получени предложения, комисията по организация на конференцията ще уведоми авторите на одобрените теми до 30 септември 2021 г. Очакваме вашето активно участие и интерес! / Повече
 • УС на ББИА удължава срока за набиране на кандидатури за Годишните библиотечни награди за 2020 г. до 20 септември 2021 г. Може да изпращате вашите предложения за: БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА; БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА; МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА и ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.   / Повече


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Уважаеми колеги, предлагаме ви нов курс в програмата на ЦПОБ –Проблеми на научното публикуване. Издирване на цитатна информация и работа с цитатни системи. Той цели да запознае обучаемите с теоретичните и практически аспекти на успешното научно публикуване и елементите на публикационната етика; с конвенционалните и алтернативните наукометрични показатели за измерване престижа и влиянието на научната продукция на ниво списание, автор и статия; с влиянието на отворения достъп и уеб базираните социални платформи върху научната комуникация. Курсът е предназначен за библиотечно-информационни специалисти от справочно-библиографските отдели на университетски и научни библиотеки с основна компютърна грамотност.
 • Продължава записването за провеждане на курсове от ЦПОБ през 2021 г. Заявки за организиране на курсове може да подадете на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 0885 311 836. Предстоящите курсове може да видите в Календарния график на курсовете през 2021 г.


ИЗДАНИЯ

 • Излезе брой 2 за 2021 г.  на списание „ББИА онлайн“. Може да изпращате вашите материали за брой 4 на списанието на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 12 юли 2021 г. Повече


СЪОБЩЕНИЯ

 • Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Организира се от Библиотека „Родина“ и къща музей „Гео Милев“. В конкурса могат да участват всички автори, навършили 14 и не по-възрастни от 25 години към датата на отчитане на конкурса – 29 октомври 2021 г., които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. Творби на участниците се приемат до 30 септември 2021 г. на e-mail:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. , факс: 042 603 950 или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски“ 17, Библиотека „Родина”. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева