Издателска дейност

Е-бюлетин - януари 2022 ПДФ Печат

alt
януари 2022

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първи брой за 2022 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • Уважаеми колеги, моля да изпращате инициативите на вашите библиотеки за Националния календар на библиотечните инициативи на имейл  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 7 февруари 2022 г. В него се включват събития с регионално, национално и международно участие: конференции (научни, научно-практически); семинари (квалификационни и др.); регионални и национални кампании – НБС, Маратон на четенето и др.; юбилейни тържества и годишнини на библиотеки и библиотекари; стартиране на проекти, откриване на обновени структури на библиотеки – отдели, ОИЦ и др.; изложби, представяния на книги, издателства и др.
 • С дълбока скръб съобщаваме, че на 25 януари 2022 г. ни напусна проф. Ани Гергова, изследовател и преподавател в областта на историята на книгата и българската книжовност и култура, ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1992 – 1999), председател на Съюза на библиотечните и информационни работници (2000 – 2002).
  Като личност с висок авторитет сред професионалната ни общност, през 2000 г. тя е избрана за председател на Съюза на библиотечните и информационните работници. По време на мандата ѝ с мъдрост и добре премислена стратегия води асоциацията към разширяване на дейността ѝ, привличане на нови членове и засилване на авторитета ѝ сред библиотечно-информационните специалисти у нас и в чужбина. Активно работи за създаването през 2000 г. на Центъра за продължаващо обучение на библиотекари към СБИР, съвместно с Катедра БИНКП към СУ „Св. Климент Охридски“.
  Проф. Гергова остави ярка следа в професионалната ни общност и ще остане еталон за почтеност, искреност, съпричастност и уважение към другия. За нея проф. Мария Младенова написа: присъствието на личности като проф. Ани Гергова – ерудити, познавачи на българската и световната книжовност, книжовната култура и книжовното културно наследство, истински интелектуалци – ми дават надеждата, че липсата на хармония и ценности, хаосът, в който живеем, няма да са вечни.
  Дълбок поклон пред паметта на проф. Ани Гергова. Почивай в мир! / Повече


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Консултация на ББИА относно професионалното образование и обучение в областта на библиотечно-информационните науки и признаване на библиотечна квалификация от получено друго висше образование и преквалификация, придобита в различни форми. / Повече


ИЗДАНИЯ

 • Излезе брой 6 за 2021 г. на списание „ББИА онлайн“. Може да изпращате вашите материали за брой 2 за 2022 г. на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 14 март 2022 г.


ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ

 • От 1 януари 2022 г. инж. Цветомира Иванова е назначена за ръководител на библиотеката към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив. Понастоящем тя е докторант към катедра „Компютърни системи“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ теза е свързана с изследване и създаване на семантични модели в областта на културно-историческото наследство, в частност български народни танци. Нейните професионални и изследователски интереси са насочени към библиотечния  мениджмънт, дигитализация и популяризиране  на науката и изкуството.  
  От името на цялата колегия пожелаваме на Цветомира Иванова успешен и ползотворен път като ръководител на библиотеката на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив! / Повече


СЪОБЩЕНИЕ

 • Уважаеми колеги,
  Имаме удоволствието да Ви поканим на първия по рода си в България интердисциплинарен международен научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“, който ще се състои в София между 8 и 10 април 2022 г. Форумът ще бъде открит с изложба по темата на 7 април 2022 г. и ще продължи като тридневна научна конференция. Конференцията ще се проведе в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ или в хибридна форма с онлайн участие в случай на усложняване на епидемичната ситуация. Очакваме Вашите заявки за доклади (заглавие и резюме на доклада до 250 думи) на адрес  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 1 март 2022 г. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева