Издателска дейност

Е-бюлетин - септември 2022 ПДФ Печат

alt
септември 2022

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16, тел. 0885311854
имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Десети брой за 2022 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • ББИА е бенефициент по проект BG05SFOP001-2.025-0114 „Развитие на политиките за взаимодействие с гражданското общество в процеса по мониторинг и оценка на въздействието на законодателството” по ОП „Добро управление” на стойност 59 869,80 лв. Проектът ще се изпълнява в срок от 12 месеца, като в хода на изпълнението ще бъде разработена методика за гражданско включване в процеса на оценка на въздействието на законодателството, приложима за различни сфери на управление и типизирана шаблонна процедура за извършване на мониторинг и оценка на въздействието, приложима по отношение на различни по вид и обхват нормативни и стратегически актове. С типизираната шаблонна процедура ще се извърши пилотен анализ с цел мониторинг и оценка на въздействието на релевантен за дейността на ББИА нормативен акт. / Повече
 • Уважаеми колеги, след 1 август 2022 г. може да ни пишете само на новите имейл адреси:
  офис на ББИА:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. ;
  Антоанета Димитрова:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Уважаеми колеги, УС на ББИА взе решение за актуализиране на таксите за курсовете от ЦПОБ, считано от 1 юли 2022 г. / Повече
 • Продължава записването за провеждане на курсове от ЦПОБ през 2022 г. Заявки за организиране на курсове може да подадете на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 0885 311 836. При изнесените обучения библиотеката-домакин поема командировъчните разходи (пътни, дневни и нощувки) на преподавателя. Информация за предстоящи курсове може да намерите в раздела Календарен график на курсовете през 2022 г. / Повече


ИЗДАНИЯ

 • Излезе брой 4 за 2022 г. на списание „ББИА онлайн“. Може да изпращате вашите материали за брой 6 за 2022 г. на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 14 ноември 2022 г.
 • Започва абонаментната кампания за списание „ББИА онлайн“ за 2023 г. Предлагаме следните варианти за абонамент: печатно издание за 1 година (65 лв.); електронно издание за 1 година (30 лв.); печатно и електронно издание за 1 година (75 лв.). Молим да преведете сумата най-късно до 31 декември 2022 г. по банков път на сметката на ББИА: УниКредит Булбанк; IBAN BG13UNCR70001520064429; BIC: UNCRBGSF. Изпращайте талоните на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на адрес: 1000 София, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16. Приложение към талона – копие от платежния документ. 


ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ

 • На 17 и 18 ноември 2022 г. в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново ще се проведе XXI национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ на тема „Интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век“. Конференцията е посветена на 100-годишнината от учредяването на Великотърновската народна библиотека. Участниците с доклади трябва предварително да ги предоставят на хартиен и електронен носител до 15 октомври 2022 г. За повече информация: имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. ; тел.: 062/620 208; 062/628 098. / Повече
 • 117 училища ще обогатят библиотеките си с нови книги и ще създадат кътове за четене по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Общо 600 000 лв. ще бъдат разпределени между 7 начални, 53 основни, 52 средни и 5 обединени училища. С отпуснатите средства по модул „Библиотеките като образователна среда“ на програмата ученици и учители ще имат възможност да разширят фондовете си с интересни издания от научнопопулярната, художествената и учебно-помощната литература. / Повече


СЪОБЩЕНИЯ

 • Асоциация „Българска книга“ приема номинации за наградите „Рицар на книгата, които се присъждат за изключителни заслуги в областта на книгите и четенето за изминалата година в следните категории: общественик, журналист или медия, библиотека или библиотекар, учител или училище. Всеки може да номинира кандидат чрез попълване на електронния формуляр. Номинации се приемат до 15 октомври 2022 г. Победителите се определят чрез онлайн гласуване от членовете на Асоциация „Българска книга“. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева