Издателска дейност

Е-бюлетин - юни 2023 ПДФ Печат

alt
юни 2023

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Седми брой за 2023 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • Предварителната програма на XXXIII Национална конференция на тема „Библиотечни политики и библиотеките в политиките“, коятоще проведе на 8 и 9 юни 2023 г. в Аграрния университет – Пловдив, е публикувана на сайта.
 • Отворено писмо относно правомощията на библиотеките в контекста на реформата на авторското право
  Уважаеми дами и господа,
  Обръщаме се към Вас от името на 22 обществени (регионални, общински и градски) и 9 академични (научни и университетски) библиотеки в България.
  Мисията на библиотеките е да осигуряват равен и свободен достъп до информация, знания и култура за всеки. Те са най-демократичните институции, потенциални партньори на правителствата в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН чрез достъпа до информация, подкрепа на универсалната грамотност и опазването на културното наследство. / Повече
 • Носители на Годишните библиотечни награди на ББИА за 2022 са:
  Категория „Млад библиотекар на годината“ – Пенка Караиванова, Библиотека на НБУ;
  Категория „Библиотекар на годината“ – Силвия Найденова, Централна библиотека на БАН;
  Категория „Библиотека на годината“ – ГБ „Пеньо Пенев“ – Димитровград;
  Категория „Подкрепа за библиотеките“ – Рош България ЕООД и Агенция PR Play;
  Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките – проф. Стоян Денчев, УниБИТ. / Повече
   


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ


ИЗДАНИЯ

 • Излезе от печат сборникът „Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати“. Сборникът се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. Екземпляри от сборника може да се получат в офиса на ББИА на ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16 или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя. За повече информация: имейл:   Имейл адресът e защитен от спам ботове. , тел. 0885311854. / Повече
 • Излезе брой 1 – 2 за 2023 г. на списание „ББИА онлайн“. Може да изпращате вашите материали за брой 4 за 2023 г. на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 17 юли 2023 г.


СЪОБЩЕНИЯ

 • Министерството на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” за 2023 г. Документите се подават попълнени и подпечатани в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на министерството до 19 юни 2023 г. включително. / Повече
 • Медицинският университет – Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „библиотекар“ по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (заместване на отсъстващ служител). Тел. за връзка: 0882 512 972. / Повече
 • Нов български университет обявява конкурс за библиотечен специалист в отдел „Библиотечни и информационни услуги“, Библиотека, Център за книгата. За кандидатстване е необходимо да се подаде актуална автобиография със снимка. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева