Издателска дейност

Е-бюлетин – септември 2023 ПДФ Печат

alt
септември 2023

 
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА) 
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16, тел. 0885311854
имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Девети брой за 2023 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

  • На 19 септември 2023 г. Председателят на ББИА доц. Анета Дончева, членове на УС, представители на общинските и читалищните библиотеки се срещнаха с министъра на културата Кръстьо Кръстев. В срещата участваха Амелия Гешева, съветник на министъра на културата и директорът на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ Силва Хачерян. / Повече
  • В резултат на проекта на ББИА „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ се изготвиха следните проектни документи: Методика за гражданско включване в процеса на оценка на въздействието на законодателството; Аналитичен доклад, съдържащ изводите от проведените аналитично-проучвателни действия; Типизирана шаблонна процедура, която дава възможност да бъдат изразени становища и отправени препоръки до органите със законодателна инициатива; Аналитичен доклад, въз основа на който е създадена типизираната шаблонна процедура; Доклад, съдържащ конкретни предложения за подобрение на законодателството по такъв начин, че да е възможно включването им в политиките на управляващите органи. / Повече


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  • От 25 до 27 септември 2023 г. в РБ „Емануил Попдимитров” – Кюстендил се проведе курсът „УДК – методика на класифициране” с лектор Милена Миланова. В него се включиха 10 библиотекари от общините Дупница и Кюстендил. / Повече


ИЗДАНИЯ

  • Екземпляри от сборника „Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати“ може да се получат в офиса на ББИА на ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16 или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя. За повече информация: имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. , тел. 0885311854. / Повече
  • Излезе брой 4 за 2023 г. на списание „ББИА онлайн“. Може да изпращате вашите материали за брой 6 за 2023 г. на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове.  до 20 ноември 2023 г.


СЪОБЩЕНИЯ

  • Цялостната ситуация с достъпа до електронни книги в библиотеките в Европа е във фокуса на внимание на различни международни организации. От години и по-фокусирано от 2021 – 2022 г. ИФЛА, ЕБЛИДА, NAPLE и Програма Knowledge Rights 21 („Права за достъп до знание 21”) изследват процесите, свързани с достъпа до електронни книги от правна гледна точка, технологични решения за достъп, етични и морални съображения. През февруари 2023 г. ИФЛА и Програма Knowledge Rights 21 стигат до идеята за съвместно отворено писмо, което да напомни на вземащите решения на европейско и на национална ниво за необходимостта да се заемат сериозно с този въпрос и да бъде отправна точка за дискусии и действия от страна на правителствата в подкрепа на правни промени, регулиране, диалог и изследвания. Проект на Декларацията е подготвен от екип на ИФЛА и Програма Knowledge Rights 21 и е изпратен до библиотечните асоциации в Европа за коментари и допълнения. / Повече
  • #TheEuropeChallenge е едногодишна програма, която обединява екипи от библиотеки и общности в цяла Европа и ги подкрепя като демократични пространства, обединяващи общностите за по-добро бъдеще за Европа. Програмата ще се изпълнява от януари до септември 2024 г. Може да изпратите вашето предложение до 16 октомври 2023 г. / Повече

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева